Listy regionů
11Úno/140

Konfecence pro veřejnost na téma rodinné politiky JMK

Vedení města Boskovice s ohledem na požadavky rodičů a veřejnost na zajištění kvalitního vzdělání a výchovy a také dostatečné kapacity připravuje Konferenci u příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodinu. Cílem konference je seznámit zástupce samospráv obcí Boskovicka, pedagogy a širokou veřejnost s koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje a s informacemi v oblasti služeb v rámci výchovy a vzdělávání dětí.

Konference se uskuteční ve středu 26. února 2014 od 13.00 hod v sále kina Panorama v Boskovicích. K tématům vystoupí odborníci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupci Mateřských center, Základní a Mateřské školy v Boskovicích. K diskusi jsou přizváni i provozovatelé nestátních zařízení pro děti (soukromé školky, lesní klub, Waldorfská iniciativa, apod.)

Konference se bude konat pod záštitou Bc. Romana Celého, DiS., náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a Ing. Jaromíry Vítkové, místostarostky města Boskovice a zastupitelky Jihomoravského kraje.

Ing. JaromíraVítková

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky