Listy regionů
6Bře/140

Evropský den logopedie a den otevřených dveří logopedických ambulancí Nemocnice Blansko

Evropský den logopedie je každoročně vyhlášen Stálou styčnou komisí logopedů Evropské unie (CPLOL), a to každoročně 6. března. Oslavy dne logopedie využívají kliničtí logopedi především k edukaci odborné i laické veřejnosti.

Již tradičně u příležitosti Evropského dne logopedie pořádají ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

V době od 9:00 do 15:00 hodin si ve čtvrtek 6. března 2014 můžete prohlédnout prostory Logopedické ambulance 1 (4. patro polikliniky) a stejně tak Logopedické ambulance 2 (3. patro polikliniky). Zde pro vás budou k dispozici logopedky – Mgr. Dyčková a Mgr. Linhartová, které velmi rády odpoví na vaše dotazy, týkající se řeči, jejího vývoje a možných poruch řeči jak u dětí, tak i u dospělých. Nebude chybět řada zajímavých edukačních materiálů.

LOGOPEDIE jako vědní obor poskytuje péči u poruch hlasu, řeči, jazykového vyjadřování, u kombinovaných postižení, po cévní mozkové příhodě či po úrazech hlavy.

Logopedické ambulance Nemocnice Blansko poskytují péči jak dětským, tak i dospělým pacientům a uplatňují zcela individuální přístup k jednotlivým klientům. Péče je poskytována ambulantní formou, kdy klienti dochází do ambulance dle předchozího telefonického či osobního objednání, následné návštěvy probíhají dle individuálních potřeb klientů. Dále poskytujeme logopedickou péči u lůžka u hospitalizovaných pacientů na všech oddělení Nemocnice Blansko.

Využívány jsou metody pro stimulaci jemné motoriky mluvidel, uvolnění svalů v okolí úst, metody pro poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost), neurokognitivní přístup pro pacienty po cévní mozkové příhodě aj. Součástí terapie je i vkládání neverbálních technik – muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie aj.

Kontakt:

Logopedická ambulance 1 – Mgr. Miroslava Dyčková, poliklinika 4. patro, tel: 516 838 391

Logopedická ambulance 2 – Mgr. Hana Linhartová, poliklinika 3. patro, tel: 516 838 393

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky