Listy regionů
12Bře/140

Pozastavení výstavby sportovní haly na ulici Slovákova

Výstavba nové sportovní haly na ulici Slovákova byla v polovině února (v 8. týdnu) pozastavena.

Důvodem je prověření zakládacích podmínek v jihovýchodní části staveniště (pod křižovatkou Slovákova – Bílkova), kde byly objeveny černé křídové jíly, které během průzkumů v rámci předprojektové přípravy nebyly zjištěny. V této souvislosti byl proveden začátkem února doplňující hydrogeologický průzkum.

Podle předběžných výsledků průzkumu jsou tyto jíly příčinou značné agresivity proudící spodní vody.

Kompletní výsledek zkoušek bude k dispozici začátkem 11. týdne 2014.

Na základě kompletního výsledku bude provedena úprava prováděcí projektové dokumentace založení vstupní přístavby a odvodnění stavby. Následně bude také prověřen případný vliv úprav projektu na cenu stavby.

Předpokládaný termín opětovného zahájení prací je ve druhé polovině dubna 2014.

Protože zatím nejsou známé kompletní výsledky průzkum ani návrh nového řešení, není možné vyčíslit případné vícenáklady, pokud nějaké vzniknou.

O důvodech pozastavení stavby nové sportovní haly byli informováni i členové Zastupitelstva města Boskovice v pondělí 3. března 2014. Po obsáhlé diskusi schválili zastupitelé toto usnesení:

3.1. ZM bere na vědomí pozastavení stavby sportovní haly na ul. Bílkova

3.2. ZM ukládá po obdržení odborných posudků seznámit s výsledky členy zastupitelstva a veřejnosti

T: po obdržení posudků

O: starosta

Hlasování: 15 pro, 8 se zdrželo, 2 proti

Stručně k historii

Projektant nové sportovní haly na ulici Slovákova vycházel ze dvou inženýrskogeologických průzkumů.

První z nich pochází z období před stavbou Základní školy Slovákova, kdy v prostoru současného staveniště sportovní haly byly provedeny 3 vrty. (počátek 80. let 20. století)

Druhý průzkum byl proveden v únoru 2007, již jako součást přípravy projektu nové sportovní haly a v rámci tohoto průzkumu byly provedeny 2 vrty, oba do hloubky 12 metrů. (viz fotografie a zelené křížky na vizualizaci)

Ani jeden inženýrskogeologický průzkum neobjevil agresivní proudící spodní vody z černých jílů.

Aktuálně vzniklý problém se spodní vodou se nenachází pod vlastní sportovní halou (hala tedy nebude stát na tomto místě, na přiložené vizualizaci označeno červeným křížkem), ale pod vstupní částí do haly. Původně zde byly plánovány piloty, to však aktuální situace neumožňuje a na základě kompletního výsledku hydrogeologického průzkumu bude stanoven nový způsob založení stavby a úprava projektu.

Ing. Jaroslav Parma

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky