Listy regionů
21Bře/140

Vzpomínková akce Pamatuj 8. 3. 2014

Starobylá boskovická synagoga stavitele Sylvestra Fioty z roku 1639 zásadně rozšířená roku 1698 zažila za svou dlouhou existenci mnoho stěžejních událostí v dějinách židovského národa. Smutnou kapitolou byl i Hitlerův holocaust za druhé světové války, kdy v roce 1942 muselo odejít do koncentračních táborů 458 boskovických mužů, žen a dětí. Po válce se jich vrátilo jen čtrnáct.

V noci z 8. na 9. března 1944 zahynulo v plynových komorách tábora Osvětim – Birkenau 3 792 židů. Byla to největší vražda československých občanů v našich novodobých dějinách.

Tenkrát před sedmdesáti lety zněla v osvětimských krematoriích naposledy židovská hymna (Hatikva), již zpívali tamní vězni těsně před smrtí. Totéž se opakovalo 12. a 13. července 1944, kdy zahynulo dalších asi sedm tisíc židů.

V sobotu 8. března 2014 se prostranstvím před boskovickou synagogou a uvnitř též rozléhal zpěv. Bylo to na památku tragických událostí druhé světové války, které nesmějí být zapomenuty a jsou neustále mementem pro současné i budoucí generace.

Smuteční shromáždění zahájil na vyvýšeném prostranství naproti synagogy pěvecký sbor Carpe Diem z Letovic pod taktovkou Mgr. Karla Pecháčka. Zazněla izraelská, česká hymna a izraelská píseň Bílá duha.

Poté se všichni přemístili do velkého sálu synagogy. Hlavní program zahájila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková. Ve svém vystoupení připomenula fakta tragických událostí z roku 1944: „Muži, ženy a děti byli zavražděni jen proto, že se narodili jako židé.“ Dále uvedla: „V nové době a v naší blízkosti se může zlo opět objevit.“ Varovala před extrémismem, poděkovala všem účinkujícím a divákům za účast. Též Muzeu Boskovicka za organizaci akce. Na závěr pronesla slova římského filosofa Siliuse (*25 †101): „Zlo zraku skryté bývá nebezpečnější.“

V hudebním programu vystoupilo Kosher trio Základní umělecké školy Boskovice, velký orchester ZUŠ Boskovice pod vedením Mgr. Martina Krajíčka a jako host se představil pěvecký sbor Carpe Diem z Letovic se sbormistrem Mgr. Karlem Pecháčkem. Jedna z členek sboru pronesla mezi skladbami krátký projev. Mimo jiné řekla: „Generál Dwight David Eisenhower (*1890 †1969) na sklonku války přikázal zdokumentovat oběti v koncentračních táborech, protože tohle vše jednou někdo popře.“ Letovický sbor celé shromáždění důstojně uzavřel legendární zpívanou izraelskou modlitbou Šema Jisrael, ve které se zpívá: „Hospodin, náš pán je jediný Bůh a jeho jméno je svaté.“

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky