Listy regionů
28Dub/140

2. výstava fotografií CHRUDICHROMY V PROMĚNÁCH ČASU aneb Vracíme se ve vzpomínkách

V sobotu 5.dubna 2014 proběhlo v kulturním domě v Chrudichromech zahájení druhé výstavy fotografií Chrudichromy v proměnách času, kterou připravilo občanské sdružení Chrudichromský šípek. Výstava se tentokrát zaměřila na období 1950 – 2000.

Vernisáže se zúčastnila členka krajského zastupitelstva a místostarostka města Boskovic ing. Jaromíra Vítková, která nad výstavou převzala záštitu, a ředitelka Muzea Boskovicka, Mgr. Dagmar Hamalová. Na výstavu zavítalo nejen hodně sousedů a přátel, ale také mnozí rodáci a bývalí spoluobčané, kteří se sice odstěhovali, ale do Chrudichrom se vracejí. Někteří z nich přijeli po dlouhých letech, s některými jsme se osobně setkali poprvé.

Kulturní vystoupení, kterého se zhostili Zd. Kotouček, L. Dohnálková a S. Golubkov, se setkalo s nadšeným ohlasem.

Poté následovalo představení výstavy, jejímž cílem bylo připomenout si, jak se měnila tvář obce a jak žili její obyvatelé v 2. polovině minulého století.

Hodně návštěvníků zaujaly fotografie rekrutů a vojáků. Na společných fotografiích z odvodů totiž našli značnou část starší mužské populace Chrudichrom.

Školní fotografie zase připomněly jednotřídku v Chrudichromech a na třídní fotografii ze základní devítileté školy z roku 1967 se usmívalo hned několik žáků z Chrudichrom.

Vitrína s názvem Zvyky a tradice zahrnovala vánoční, velikonoční a maškarní tématiku.

Hodně fotografií zachycovalo život našich spoluobčanů, jejich kulturní, sportovní a cestovatelské zážitky.

Bohatě zastoupená skupina fotografií Bezstarostná jízda vystihovala naše zaujetí pro všechno, co má kola. Zajímavá vozidla jsme mohli okukovat i v reálu díky malé výstavě veteránů na nádvoří kulturního domu.

Kromě fotografií byly na výstavě k vidění i staré doklady, zajímavé dokumenty a dobové předměty.

Vitríny a panely s fotografiemi doplnila interaktivní mapa, u které si návštěvníci mohli udělat rekapitulaci chrudichromského místopisu, hledat svůj dům a umisťovat staré i současné fotografie domů a částí obce tam, kam podle nich patří.

Naše poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli ke vzniku výstavy, a všem, kteří přišli. Že se výstava povedla, o tom svědčí fakt, že se mnozí návštěvníci v dalších dnech vraceli, aby si ji v klidu prohlédli znovu. Těší nás, že je vystavené fotografie oslovily a že se rádi setkali s přáteli a nad fotografiemi společně zavzpomínali na doby minulé a uvědomili si, jak rychle se mění svět kolem nás a my s ním.

Za Chrudichromský šípek o.s.

Radomíra Měkutová

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky