Listy regionů
8Dub/140

Bohoslužby v Dřeveném kostele v Blansku

BOHOSLUŽBY

Srdečně vás  věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání ve společenství církve Československé husitské.
O velikonočních svátcích se setkáme  V BLANSKU
v Dřevěném kostele, na ulici Rodkovského 7.

na Květnou neděli 13. dubna v 9:00 hodin
požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.
na Zelený čtvrtek 17. dubna v 17:30 hodin
památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace,
Pesachová slavnost v 19:00 hodin
.
na Velký pátek 18. dubna v 17:30 hodin
křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.
na Bílou sobotu 19. dubna ve 20:00 hodin
největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně,
křty dospělých.

na Velikonoční neděli 20. dubna v 9:00 hodin
Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, První večeře Páně
pro dospělé, požehnání pokrmů.

Žehnání základního kamene farního sálu.
V tento nejslavnější den v roce nás navštíví a bude s námi slavit vzkříšení Páně brněnský biskup
ThMgr. Juraj Jordán Dovala.

na Velikonoční pondělí 21. dubna v 9:00 hodin
pouť s učedníky do Emauz, kostelní pomlázka.

Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky