Listy regionů
11Dub/140

FARNÍ SÁL U DŘEVĚNÉHO KOSTELA V BLANSKU

Blanenská farnost dřevěného kostela tradičně trpí tím, že kromě kostela, sice krásného, opraveného a plně vybaveného, nemáme větší místnost k setkávání mimo bohoslužby. Místnost pod kostelem pojme maximálně 15 lidí. Během roků se podařilo celou budovu kostela krásně opravit. Jde o jedinou stavbu svého druhu na Moravě. Kompletně byla vyměněna šindelová krytina i zrestaurované obrazy - Ikony uvnitř. Přijďte se k nám podívat.

Díky štědrému dárci panu Karlu Míčkovi se nám podařilo, v loňském roce 2013, pro blanenský kostel pořídit nejprve dva zvony Cyril a Metoděj. Posléze jsme na kůru postavili nové varhany a koncem roku byl do naší kostelní věže zavěšený třetí zvon Mistr Jan Hus.

Po léta, nám se získáváním financí na opravy kostela, pomáhal současný blanenský místostarosta pan Ing. Jiří Crha. Podařilo se mu pro naši farnost zajistit dotaci, my doložili náš díl a na Slavnost Ježíše Krista Krále proběhlo žehnání nového stolu Páně, křtitelnice i "oltářního" kříže. Pan místostarosta slíbil, na této slavnosti, že nám pomůže opět. Slovo, jako vždy, dodržel. Podařilo se mu nám pomoci se získáním další dotace. Rozhodli jsme se postavit na zahradě u kostela farní sál, pro čtyřicet lidí, kuchyňku a sociální zařízení. Venkovní posezení a rozsáhlé terénní úpravy. Od začátku ledna do konce března 2014 probíhala jednání s památkáři, stavebním úřadem, projektantem Ing. Ondřejem Čumou a sousedy atd. Projekt je dokončený a běží jednání o stavební povolení.

"Základní kámen" farního sálu požehná na velikonoční neděli 20.4. v 9:00 hodin náš brněnský bratr biskup Juraj J. Dovala. Srdečně Vás na slavnost zveme. Naše pozvání přijal i pan místostarosta města Blanska Ing. Bc. Jiří Crha. Rada starších v Blansku.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky