Listy regionů
24Dub/140

Uzavírka krajské silnice

Připravuje se úplná uzavírka krajské silnice při provádění opravy povrchu silnice I/43, vč. přestavby stávající křižovatky silnice I/43 se silnicí II/379 v obci Lipůvka, kterou bude provádět fa STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5, odštěpný závod BRNO, IČ: 60838744, Tovární 3, 620 00 Brno.

MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vede správní řízení o povolení uzavírky v následujícím rozsahu:

* Silnice II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov) v km 29,850 - 30,050, tj. v úseku od křižovatky se silnicí I/43 v obci Lipůvka ve směru na Blansko.

* Délka uzavírky: cca 0,200 km.

* Objízdná trasa:

1. Pro vozidla do 3,5 t (osobní vozidla) po silnici I/43 – III/379 17 – III/379 15 - II/379, tj. Lipůvka-Česká-Lelekovice-Vranov-Šebrov – obousměrně.

Délka objížďky: cca 18,00 km.

2. Pro vozidla nad 3,5 t po silnici I/43 – II/377 – II/374, tj. Lipůvka-Lažany-Milonice-Závist-Bořitov-Rájec-Jestřebí-Blansko – Šebrov – obousměrně.

Délka objížďky: cca 30,70 km.

* Doba trvání: termín: od 22.04.2014 do 07.05.2014 (náhradní termín z důvodu nepříznivého počasí je stanoven od 08.05.2014 do 15.05.2014).

Pro vozidla integrovaného záchranného systému k přímému zásahu bude průjezd umožněn.

Po celou dobu trvání uzavírky bude možné vedení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy po místní komunikaci Lipůvky kolem základní školy v obou směrech.

Po celou dobu trvání uzavírky nebudou dotčeny zastávky linkové osobní dopravy.

Investor stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 302 00 Brno.

Dále bude Krajský úřad JMK, odbor dopravy Brno v rámci výše uvedené stavby, částečně uzavírat silnici I/43 (Brno-Svitavy) v obci Lipůvka. Bude zachován provoz ve zúžených jízdních pruzích v termínu 22.04.2014 – 07.05.2014 resp. 08.05.2014 – 15.05.2014. Při pokládce povrchů, kdy bude provoz veden jedním jízdním pruhem a bude řízen světelnou signalizací bude ve směru jízdy Brno-Svitavy stanovena uzavírka pro osobní automobily, přičemž objízdná trasa bude vedena ze silnice I/43 silnicí III/379 17 a III/179 15, II/379, II/374, II/377 na silnici I/43, tj. Brno-Lelekovice-Vranov-Šebrov-Blansko-Rájec-Jestřebí a Bořitov. Jedná se o tyto termíny:

* 26.04. - 27.04.2014

* 01.05. - 04.05.2014

(náhradní termín z důvodu nepříznivého počasí je stanoven od 08.05.2014 - 11.05.2014).

Rozhodnutí o uzavírce silnice I/43 vydá Krajský úřad JMK, odbor dopravy Brno.

Odbor stavební úřad

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky