Listy regionů
11Dub/140

V Blansku proběhlo školení rozhodčích baseballu

Dne 13. 3. 2014 proběhlo v Blansku ve spolupráci s komisí rozhodčích a ZŠ a MŠ Salmova jednodenní školení budoucích rozhodčích IV. rozhodcovské třídy. Na školení se přihlásilo 14 zájemců z Brna a okolí.

Hlavním garantem školení byl pan František Přibyl, výkonný ředitel České baseballové asociace. Přednášejícími lektory byli Jiří „Karlos“ Kroupa, David Kulhánek a Martin Rumler.

První teoretická část školení proběhla v učebně, kde si, mimo jiné, účastníci vyslechli přednášky týkající se mechaniky dvou rozhodčích, podrobného výkladu pravidel baseballu či výbavy rozhodčích. Poté proběhla volná diskuze, kdy se mohli posluchači ptát na cokoliv v souvislosti s přednášenými tématy. Po přestávce na oběd následovala druhá praktická část školení, kdy se všichni přesunuli do tělocvičny.

Účastníci školení byli pomocí názorných ukázek od lektorů blíže seznámeni např. s tím, jak má rozhodčí správně stát za chytačem, či jak se v průběhu zápasu vyhlašují některé signály, jako je „safe“, „out“, „balk“ či „time“. Po praktické ukázce ze strany lektorů měli všichni posluchači možnost vyzkoušet si probírané úkony sami. Lektoři jim ochotně vysvětlili, co dělají dobře nebo špatně. Účastníci se nezapomněli zeptat ani na to, jak se správně vylučuje.

Závěrem školení lektoři všem zúčastněným poděkovali a pochválili je za šikovnost a zájem o baseball. Absolvováním školení získávají adepti průkaz rozhodčího IV. třídy. Ještě jednou díky všem zúčastněným - ČBA za záštitu, i MŠ a ZŠ Salmova za poskytnuté zázemí.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky