Listy regionů
16Kvě/140

Libuše Magniová jubilující

V druhé polovině května tomu bude 75 let, kdy se narodila odborná učitelka Libuše Magniová, která se po celý aktivní věk věnovala výuce a výchově mládeže. Pochází ze starobylého města Polná, města s bohatým kulturním zázemím. Rovněž v nedalekém Telči působily významné kultivované osobnosti, včetně pedagogů, kteří byli inspirativními vzory pro mladé zájemce o učitelská povolání.

Základní vzdělání získala jubilantka v Polné, maturovala na JSŠ v Havlíčkově Brodě a na PI v Jihlavě. Státní aprobační závěrečnou zkoušku požadovanou na výuku pro vyšší třídy ZŠ získala na PŠ v Jihlavě. Studovala také hudební obor.

V praxi vyučovala češtinu a dějepis a byla zaměstnána v těchto školách: ZŠ Telč, ZŠ Polná, ZŠ Velké Opatovice, ZŠ Žďárná, ZŠ Ostrov u Macochy, v Blansku ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova, Za dlouholetou pedagogickou práci byla oceněna medailemi J. A. Komenského a F. Halase.

Kromě klasické školní výuky se věnovala také další výchově mladé generace v oblasti kultury a regionální vlastivědy. Ve spolupráci s Městskou knihovnou založila čtenářský kroužek pod záštitou nakladatelství Albatros. Uvedené nakladatelství pořádalo pro mladé čtenáře celostátní literární soutěže s různými náměty. Blanenští žáci se soutěží několik roků účastnili a zpracovali následující témata: Po stopách Jindřicha Wankela, Svět očima básníka, Za pohádkou a pověstí našeho domova, Z Čech až na konec světa, Ke knize četbou, srdcem i činem, Humor před katedrou, Ten dělá to a ten zas tohle, Josef Lada – Hrusice, 10 x nej z našeho kraje, Sága rodu Wankel-Absolonů, Arachnea. Na spolupráci s čtenářským kroužkem se obětavě podílel také manžel učitelky, výtvarník Milan Magni. Oba vydali také publikaci o prestižním blanenském hudebním spolku Rastislav. Jeho historický a unikátní prapor navrhoval Wankelův přítel Josef Mánes. Ve spolupráci vydala Libuše Magniová brožurku Kraj lesů, vod a strání, uspořádala řadu naučných exkurzí do míst, kde působili spisovatelé, navštívila s dětmi další pozoruhodné lokality, kupř. byli při instalaci a dopravě vánočního stromu republiky pro Brno apod. Soutěžní díla mladých čtenářů se setkávala při výstavách s příznivým ohlasem nejen v Blansku, ale byla vystavena i v Praze v Domě dětí a mládeže. Soubory vítězných prací vždy hodnotila komise Albatrosu a nejlepší ocenila Čestným uznáním. O některých se zmiňovala i televize v kulturních programech. Zástupci mladých čtenářů na výročních setkáních, uspořádaných v Praze, besedovali se spisovateli a umělci zvučných jmen. Byli to kupř. Bohumil Říha, František Kožík, Eliška Horelová. František Nepil, Markéta Zinnerová, Jiří Žáček, Eduard Haken – s dalšími spisovateli a významnými osobnostmi se čtenáři setkávali také na besedách ve škole i při jiných příležitostech, jmenovitě například s Jaromírem Tomečkem, Helenou Lisickou, Karlem Pacnerem, s kosmonautem Vladimírem Remkem atd.

Libuše Magniová se i po odchodu do důchodu nadále věnuje výchově mládeže. Jsou to především dobrovolně neziskové aktivity určené kupř. Pro Domov mládeže v Boskovicích a kultivování mládeže ze sociálně problémových rodin v Brně. Pomáhá ve vzdělávání

programech MAS Moravský kras pro rozvoj venkova, pravidelně se zúčastňuje jarního úklidu v této chráněné krajinné oblasti. Působí v sekci učitelů-seniorů EXOD Blansko a v Mezigeneračním klubu SŠG Blansko. Veřejnost seznamuje o těchto činnostech prostřednictvím místního tisku. Sama se nadále vzdělává, je absolventkou tří cyklů University třetího věku, které pořádají brněnské vysoké školy. K osobním zájmům Libuše Magniové patří zejména kultura, literatura, hudba, turistika a plavání.

Traduje se, že někteří lidé nestárnou, ale zrají jako víno, které s plynoucím časem nabývá na kvalitě. Uvedený příměr určitě platí i pro váženou jubilantku. Ke gratulantům se určitě připojí mnozí její bývalí žáci, přátelé a známí, neboť víme, že si za dlouhodobou a náročnou práci poděkování a projevy naší úcty právem zaslouží.

Miroslav Starycha

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky