Listy regionů
9Kvě/140

Použité baterie nepatří do koše! Škodí životnímu prostředí i lidem

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody.

Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit.

Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT zajišťující zpětný odběr baterií, lidé odhadují, že mají doma v průměru 12,7 baterií. Průzkumy v západní Evropě však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti nachází přes 100 kusů baterií a akumulátorů. Vysloužilý monitor či rtuťový teploměr bychom do směsného odpadu nikdy nevyhodili. Jedna či dvě malé baterie se však v koši snadno ztratí.

Třídit baterie je snadné. Ve své domácnosti k tomu můžete využít krabičku ECOCHEESE, která se hodí do každého interiéru. Na výběr je hned několik barevných variant. Lze ji objednat zdarma na www.ecocheese.cz nebo na www.facebook.com/ecocheese .

Použité baterie lze pak bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu na jejich značku, velikost, množství či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách.

Městský úřad Blansko má sběrnou nádobu umístěnou na nám. Svobody v budově radnice a na náměstí Republiky v budově MěÚ. Sběrné dvory jsou v Blansku u Horní Lhoty u Blanska a na ul. Na Brankách a jsou otevřeny út., st., čt. od 10:00 do 17:00, v pát. od 10:00 do 18:00 a v so. od 08:00 do 12:00 hod.

Dále je na území města umístěno 5 červených kontejnerů společnosti ASEKOL (viz obrázek), které mají také samostatný vhozový otvor pro sběr baterií (viz bílá šipka na kontejneru). Aktuální seznam všech sběrných míst a další informace naleznete na www.ecobat.cz.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2013 zpětně odebrala 1 031 tun baterií, což představuje 32 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 18 000 míst zpětného odběru.

Odbor KOM ve spolupráci se společností ECOBAT s.r.o.

odbor komunální údržby

Zdroj: blansko.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky