Listy regionů
29Kvě/140

Světový den bez tabáku v Nemocnici Blansko

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tématikou. Užívání tabáku patří mezi nejčastější příčiny předčasných úmrtí nejen v Evropě. Kampaň Světový den bez tabáku upozorňuje na zdravotní rizika spojená s kouřením a má za cíl prosazovat efektivní politiku vedoucí k omezení kouření v celé populaci.

Podle úmluvy WHO o kontrole tabáku by země měly zavést daně a cenovou politiku v oblasti tabákových výrobků jako způsob a nástroj snížení spotřeby tabáku. Výzkum ukazuje, že zvýšení daně vede ke snížení spotřeby tabáku.

Kouření je největší absolutně odbouratelná příčina smrti a největším lidským handicapem. Jakákoliv podpora omezení či zákazu distribuce nebo prodeje tabáku a současně osvěta populace o rizicích spojených s kouřením jsou proto velmi potřebné. Nemocnice Blansko podporuje Světový den bez tabáku.

Užívání tabáku je jednou z celosvětově nejvýznamnějších příčin úmrtí a v současnosti je odpovědné za zabití jednoho z deseti dospělých po celém světě. U kouření platí víc než jinde – JE ČAS PŘESTAT VČAS!

Ale jsou i pozitivní zprávy! Počet kuřáků se v Evropě za posledních třináct let snížil o šestnáct procent.

Nemocnice Blansko patří mezi centra pro závislé na tabáku. Pro všechny, kteří by chtěli přestat kouřit a neví si s tím rady, nabízí blanenská nemocnice pomoc prostřednictvím ambulance pro léčbu závislosti na tabáku. V ambulanci působí tři certifikovaní lékaři na tuto problematiku, nachází se ve 2. podlaží lůžkové části nemocnice a je možné objednat se na telefonním čísle 516 838 375.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky