Listy regionů
9Čvc/140

PODNIKATELSKÉ SETKÁNÍ NA GOLFOVÉM HŘIŠTI spojené s TURNAJEM O POHÁR STAROSTY MĚSTA BOSKOVICE

Dne 19.června 2014 pořádala OHK Blansko tradiční „ Podnikatelské setkání na golfovém hřišti.“ V samotném počátku této akce všechny přítomné slavnostně přivítal předseda OHK Blansko JUDr. Milan Hlaváč.

Součástí programu podnikatelského setkání byla golfová akademie pro nehráče golfu, která zahrnovala ukázku golfového vybavení, ukázku golfového úderu, nácvik golfového švihu a techniku puttování, soutěž jednotlivců v puttování a soutěž na mistrovském golfovém hřišti systémem Texas Scramble. 

Kromě výše zmíněných aktivit bylo součástí tohoto střetnutí velmi důležité pilotní setkání podnikatelů a zástupců firem, kteří jsou členy OHK Blansko s vedením středních odborných škol. Patrony tohoto setkání byli, za OHK Blansko předseda OHK Blansko JUDr. Milan Hlaváč, za vedení středních odborných škol ředitel Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice Ing. et Mgr. Pavel Vlach, za Centrum vzdělávání všem Mgr. Hana Rozprýmová. Přítomní se dohodli na další vzájemné spolupráci při aktivitě „ Škola končí… A CO DÁL?“. Na základě tohoto proběhnou ve středních odborných školách akce, a to především pro žáky posledních ročníků. Programem této akce bude:

  1. Představení firem z regionu, jejich očekávání od absolventů
  2. Příběh podnikatele- jak jsem začínal a kdo mi pomohl
  3. Personalista radí- kde hledat práci a jak se o ni úspěšně ucházet
  4. Jaké mám možnosti pokud nenajdu práci?
  5. Diskuze a individuální konzultace s pracovníky zúčastněných firem a institucí

Cílem pilotního setkání je přiblížit budoucím absolventům středních odborných škol reálný svět práce a poskytnout jim informace, rady a zážitky, aby v tomto světě mohli lépe uspět.

Schránka02

Ředitelé škol informovali vedení OHK Blansko o vzdělávací nabídce svých škol – tak jak je v současné době povolena zřizovatelem. Cílem bylo vytvořit pro OHK úplný obraz toho, co produkují odborné školy na okrese Blansko. Současně je třeba zamyslet se nad tím, co v naší nabídce chybí a co by členové OHK i ostatní podnikatelé potřebovali. Je také nezbytné se společně zamyslet nad vytvořením adekvátních podmínek, vedoucích ke zvýšení počtu žáků v určitých oborech.

Jako první myšlenka se nabízí účast zástupců OHK na „burzách školy“ - zde se objeví většina žáků devátých ročníků základních škol.

Schránka03

Jako druhá myšlenka – vymyslet systém bonifikací (peněžních i nepeněžních), které by žáky motivovaly v nástupu na ten či onen obor. Momentální systém odměňování žáků ve vybraných oborech, krajem, evidentně nestačí (hlavně se o něm málo ví).

Schránka04

Na třetí a další myšlence je třeba pracovat.

Foto: Ing. Jaroslav Parma, Renata Trávníková

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky