Listy regionů
23Čvc/140

Stanování vyžaduje v určitých lokalitách povolení

S obdobím letních prázdnin souvisí pořádání letních stanových táborů v přírodě. Mezi oblíbené a zvláště vyhledávané lokality k táboření patří zejména místa s nedotčenou přírodou.

Ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko náleží k takovým místům zejména oblast přírodního parku Rakovecké údolí, který leží jihovýchodně od městyse Jedovnice. Zmíněný přírodní park zahrnuje vodní plochu rybníka Budkovan a dále povodí horního toku Rakovce.

Táboření v přírodním parku Rakovecké údolí je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, kterým je v rámci správního obvodu ORP Blansko Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.

Na území jmenovaného přírodního parku existují dvě lokality, na kterých lze v letních měsících tábořit. Při táboření uvnitř přírodního parku je nutné dodržovat podmínky, které stanovuje výnos o zřízení dotčeného přírodního parku.

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko každoročně kontroluje místa povolených tábořišť a při kontrole klade důraz na ukázněný pobyt v přírodě spojený se šetrným přístupem k okolní krajině. V průběhu prázdnin se na území zmíněného přírodního parku vystřídají v průměru čtyři táborové běhy.

odbor životního prostředí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky