Listy regionů
31Čvc/140

Upozornění a varování v souvislosti s Oznámením o kontrole pitné vody z nechráněných zdrojů

Vodárenskou akciovou společností, a. s. divizí Boskovice bylo zjištěno, že do schránek občanů v blanenském a boskovickém regionu probíhá distribuce Oznámení, že v dané obci proběhne kontrola pitné vody z nechráněných zdrojů (studny).

V uvedeném oznámení je uvedeno, že za poplatek 120,- Kč bude přístrojem kolorimetr zn. Hach-Lange (metoda Hach-Lange č. 8039) zkontrolována voda užívaná v domácnosti.

Upozorňujeme občany, že uvedená metoda Hach-Lange č. 8039 slouží pouze pro orientační stanovení dusičnanů v rozsahu 0-30 mg/l. Občan rozhodně nezíská informaci, zda voda vyhovuje pro pitné účely a je zdravotně nezávadná. Tímto nabádáme občany, kteří hodlají využít nabídku uvedenou v oznámení ke zvýšené obezřetnosti.

Pro stanovení, zda voda ze studny je vhodná pro pitné účely, je nutno provést minimálně krácený rozbor vody ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb. a její Přílohy č. 5. Uvedený rozbor je na objednávku schopna zajistit mimo jiné i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., technická divize.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky