Listy regionů
18Čvc/140

Výtvarná soutěž “KRAJINA U OTYLKY MÝMA OČIMA“

Nedaleko Boskovic směrem k Sudickému dvoru je krásný kout přírody, ve kterém stojí kaple sv. Otýlie. Celá lokalita byla vyhlášena významným krajinným prvkem a kaple je již od 60. let minulého století na seznamu kulturních památek. V tomto roce věnujeme této lokalitě zvýšenou pozornost a v rámci environmentální výchovy a osvěty, za finanční podpory Jihomoravského kraje, jsme ve spolupráci se sdružením Vatra připravili nové texty na informační tabule a do propagačních materiálů. Texty vysvětlují, co to je významný krajinný prvek a jak se zde mají občané chovat. Nechybí v nich zeměpisné údaje, geologické, botanické a zoologické zajímavosti okolí a popis kaple a její historie.

Již na závěr školního roku Vatra uspořádala u Otylky soutěžní a zábavnou akci, každý účastník si mohl zasoutěžit a zahrát různé hry. V neděli 3. srpna se uskuteční u kaple bohoslužba k 10. Výročí její opravy. Poutníci, dospělí i děti, mohou u kaple posedět na opravených lavičkách. Pouť ke kapli bude současně i 10. ročníkem Pochodu po stopách Pátera Ševčíka. Město Boskovice vyhlásilo také výtvarnou soutěž Krajina u Otylky mýma očima, která potrvá do konce prázdnin. Zájemci o soutěž - děti, mládež i dospělí – najdou podrobné informace na www.Boskovice.cz. Výstava obrázků bude zahájena vernisáží 10.9.2014 v Muzeu Boskovicka.

DSC08419

DSC08415

Ing. Jaromíra Vítková

místostarostka

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky