Listy regionů
6Srp/140

Fotoreportáž: Pouť ke kapli svaté Otýlie u Boskovic

Slunce Kristovy lásky… znělo z reproduktorů všem příchozím na uvítanou v půvabném údolíčku u barokní kaple svaté Otýlie v neděli 3. srpna odpoledne. Jindy poklidné starobylé místo odpočinku na cestě putníků, jehož historie sahá do roku 1731, se stalo cílem setkání lidí dobré vůle.

Město Boskovice, Římskokatolická farnost a Orel jednota Boskovice společně uspořádali vzpomínkovou bohoslužbu u příležitosti desátého výročí opravy a žehnání kaple.

Na úvod se rozezněly varhany Jiřího Pohla a všichni sborově zpívali chorál Tisíckrát pozdravujeme Tebe.

Poté místní farář Mgr. Miroslav Šudoma všechny přivítal: „Je to už skoro deset let, co jsme se zde sešli při žehnání zdejší kaple. Dnes se zde setkáváme podruhé.“

Nad korunami stromů se kupily zlověstné mraky, jež nevěstily nic dobrého. Chvílemi se spustil i drobný déšť, jež však pod „střechou“ z větví příliš nevadil.

O čtení z Třetí knihy Mojžíšovy se postaral pan Zvěřina. Tématem byly především mezilidské vztahy a život svaté Otýlie.

Osobnost svaté Otýlie pak více přiblížil Mgr. Miroslav Šudoma: „Narodila se v sedmém století slepá, byla vlastním tátou odmítnuta, stala se benediktínskou řeholnicí, jako zázrakem se uzdravila a otce přivedla na pravou cestu. Její vlastní bratr na to doplatil svým životem. Od tohoto silného příběhu nás dělí mnoho století, přesto dávná událost promlouvá i k dnešní generaci.“

Závěrečné slovo si připravila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková. Poděkovala Mgr. Miroslavu Šudomovi za jeho krásná slova, Janě Chlupové za péči o místo a kapli, jež je od roku 1965 kulturní památkou pod číslem 412. Dále uvedla: „Zdejší lokalita je významným krajinným prvkem. Dnes je tomu deset let co jednota Orel poprvé uspořádala pochod po stopách pátera Ševčíka a tato akce je důstojným připomenutím tohoto malého výročí. Město Boskovice za podpory Jihomoravského kraje vydalo propagační materiály k tomuto místu, jsou Vám k dispozici vzadu na stole společně s pamětním razítkem a obrázky.“ Závěrem připomenula obnovu turistické informační tabule, možnost občerstvení, jež připravil pan Kamba z Agrocentra Vísky a výtvarné aktivity pro děti. „Desátého září bude v Muzeu Boskovicka výstava dětských prací a obrázky vzniklé zde se na panelech též objeví, nejzdařilejší odměníme. Přeji všem pěkné odpoledne a za nějaký čas opět u Otylky nashledanou.

Počasí však nedovolilo, aby zbytek setkání byl hezký a příjemný. Poutníci sice ještě stihli opéct všechny špekáčky, ale pak déšť a vítr prudce zesílili, doposud příjemné volné zábavy byl konec.

Škoda, mohlo to být půvabné vyvrcholení letní neděle pro cca 150 poutníků. Tak snad někdy příště…

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky