Listy regionů
8Srp/140

Hospodaření města Blansko za 1. pololetí 2014 skončilo přebytkem

Příjmy města za l. pololetí činily 176,2 mil. Kč, což je 52,8 % upraveného rozpočtu. Výdaje činily 134,7 mil. Kč, což je 34,4 % upraveného rozpočtu. Přebytek činil 41,5 mil. Kč.

Hospodaření za 1. pololetí 2014 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Přebytek byl způsoben především lépe plnícími se příjmy v 1. pololetí. Dá se tedy přepokládat, že rozpočtované příjmy budou naplněny, resp. v závěru roku mírně překročeny.

Největší část přebytku tvoří nevyčerpané výdaje na investice, které však budou postupně čerpány v závislosti na pokračování investičních prací, z nichž nejvýznamnější je výstavba parkoviště osobních automobilů na ul. Nádraží, ZŠ a MŠ Salmova – energetické úspory, II/379 Lažánky – průtah, apod.

finanční odbor

Zdroj: Blansko.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky