Listy regionů
19Srp/140

Nedostatek míst ve školních družinách si vyžádal ještě další navýšení kapacit

Od nadcházejícího školního roku dojde k razantnímu navýšení kapacit školních družin na třech základních školách zřizovaných Městem Blansko.

Zřizovatele k tomuto kroku vede skutečnost, že z důvodu nástupu silných populačních ročníků k plnění povinné školní docházky jsou kapacity školních družin v posledních letech nedostatečné, zatímco poptávka po volných místech stále roste.

Ve spolupráci s vedením jednotlivých škol zajistí Město Blansko od nového školního roku ve školních družinách 147 nových míst. Od září přibudou dvě nová oddělení ŠD s kapacitou 60 míst na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26. Od září, resp. října, přibudou také dvě nová oddělení ŠD s kapacitou 60 míst na Základní škole Blansko, Erbenova 13 a od října jedno nové oddělení s kapacitou 27 míst na Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Celkové finanční náklady na rozšíření kapacit se pohybují v řádech statisíců korun. Město Blansko uhradí přibližně 60 % nákladů, tj. cca 325 tisíc korun, zbylé náklady pak uhradí jednotlivé školy ze svých zdrojů.

Navýšením kapacit školních družin, stejně jako navýšením kapacit mateřských škol o 43 míst, naplňuje Město Blansko svoji strategii na poli školské a vzdělávací politiky vytyčené ve Strategickém plánu města – zajistit efektivní využití sítě mateřských a základních škol a považovat finanční zabezpečení školství za jednu z rozpočtových priorit.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Zdroj: Blansko.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky