Listy regionů
20Srp/140

Záznam o změření změny části trati Půlmaratonu Moravským krasem

I. Situace

V prostoru před vlakovým nádražím Blansko byly zahájeny rozsáhlé stavební práce, které znemožnily dodržet v r. 2014 certifikovanou trať Půlmaratonu Moravským krasem v úseku mezi 4. a 5. km jeho trati. Proto musel pořadatel najít náhradní trasu. Tato náhradní a pouze pro rok 2014 změněná trasa vede po přeběhnutí mostu přes Svitavu po pěší stezce vlevo podél řeky a dále kolem zdymadla se obloukem vrátí na původní trasu, a to asi 150 m před podjezdem silnice č. 379 směr Šebrov.

II. Přeměření náhradního úseku trati

Na základě požadavku pořadatele bylo provedeno porovnání délky původní a náhradní trasy v popsaném úseku trati a ze zjištěného výsledku přijmout další opatření.

Měření bylo provedeno dne 16. srpna 2014, a to přesně podle metodiky IAAF o měření tratí, tj. pomocí „kalibrovaného jízdního kola“ a Jonesova čítače (5 nebo 6místného), který se namontuje na přední kolo jízdního kola.

1. Kalibrace jízdního kola

Před vlastním měřením byla provedena předepsaná kalibrace jízdního kola s připevněným 6místným Jonesovým čítačem na kalibrační trati v délce 500 m Tato trať byla vyměřena ocelovým pásmem o délce 50 m na chodníku ul. Poříčí mezi akvaparkem a čerpací stanicí OMV. Kalibrace se uskutečnila bezprostředně před vlastním měřením. Kalibrační trať byla ve shodě s metodikou IAAF o měření tratí projeta dvakrát v každém směru, tedy celkem čtyřikrát a z naměřených hodnot byla vypočítána tzv. vytyčovací konstanta. Tato konstanta činí 11 541 dílků Jonesova čítače.

2. Výsledek měření

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, délce 1 000 m odpovídá 11 541 dílků Jonesova čítače. Po změření původního úseku trati byla zjištěna hodnota 3 255 dílků, což je po přepočtu (3 255: 11 541) 282,03 m, u náhradního úseku to byla hodnota 3 051 dílků, tedy 264,36 m. Z toho vyplývá, že náhradní úsek je kratší o 17,67 m, zaokrouhleně tedy o 17,70 m.

3. Úprava trati

Jak již bylo řečeno, náhradní úsek je kratší o 17,70 m. Tento úsek se však běží dvakrát, a to i na zpáteční cestě (19. až 20. km). K zajištění přesně certifikované trati se proto musí trať prodloužit celkem o 35,40 m, čehož se dosáhne posunutím obrátky ve směru běhu o 17,70 m.

4. Značení kilometrů

Protože popsaná změna trati se má týkat pouze ročníku 2014 (po dokončení stavebních prací se trať vrátí na původní trať a bude provedeno nové přeměření trati), v dohodě s pořadatelem se nebude původní značení jednotlivých kilometrů měnit. Znamená to sice, že 5. i 19. km bude o 17,70 m kratší a 13. km, kde je obrátka, o 35,40 m delší, ale celková délka trati se nezmění.

3) CERTIFIKÁT PRO TRAŤ „PŮLMARATON MORAVSKÝM KRASEM“

Na základě znění tohoto protokolu vydávám osvědčení, že dočasná změna trati tohoto závodu byla změřena v souladu s pravidly atletiky, splňuje všechny podmínky IAAF/AIMS pro měření tratí mimo dráhu a ve smyslu předchozího měření a následných úprav měří 21 097,5 m.

profil pmk

Blansko, Praha 18. srpna 2014 Měření provedl

Ing. Pavel Frček

komisař IAAF/AIMS

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky