Listy regionů
5Zář/140

Deratizace v Blansku

V období září – listopad 2014 bude prováděna ohnisková deratizace ve městě Blansko. Jedná se o podzimní etapu. Deratizace bude prováděna firmou SENTRAC spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. Občané mohou i nadále hlásit výskyt hlodavců na veřejných prostranstvích na odbor KOM tel.: 516 775 139, kde budou požadavky shromažďovány a následně předány firmě k provedení deratizace.

Odbor komunální údržby

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky