Listy regionů
19Zář/140

Nemocnice Blansko vydala v září 2014 knihu „Pojednání o moru“. Má 64 stran

Mor byl krutou nemocí, která mnoho tisíciletí hubila lidstvo na celém světě. Dlouho, velmi dlouho trvalo lékařům starověku a středověku než získali základní poznatky a zkušenosti jak nemoci čelit. Než se k tomu dospělo, způsoboval vysoce nakažlivý mor rozsáhlé epidemie s mnoha tisíci obětí na životech. Škody způsobené epidemiemi moru po stránce sociální, kulturní i ekonomické byly obrovské.

První zásadní úspěch v boji proti moru byl zaznamenán po vojenském uzávěru zemí, po zavedení karantény lodí přijíždějících do přístavů a lidí přicházejících do měst, včetně dobytka. Dále se o to přičinilo zavedení důsledné hygieny komunální (kanalizace, lazarety pro postižené, pohřby zemřelých mimo obec) i hygieny osobní. To vedlo k zamezení cest přenašečů nemoci - krys, potkanů a blech, které původce nemoci přenášely od hlodavců k lidem. Epidemie moru v Evropě byly tím zastaveny v první čtvrtině 18. století.

Teprve na konci 19. století se podařilo zjistit vlastního původce moru. Je jím baktérie Yersinia pestis postihující hlodavce a na člověka přenášená blechami. Po zjištění původce moru bylo proti nemoci postupováno nejprve očkováním, později pomocí sulfonamidů a ve druhé polovině 20. stol. velmi úspěšně různými antibiotiky, jako je streptomycin, tetracyklin (doxycyklin), chloramfenikol a fluorochinoliny, v současné době gentamicin.

Autoři: Bohumil Grunda, Jitka Ševčíková

Náklad 350 kusů výtisků, cena 95 Kč. Zakoupit možné v podatelně Nemocnice Blansko.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky