Otvírání víceúčelového hřiště ve Skalici nad Svitavou 20. září 2014

Sobotní odpoledne ve Skalici nad Svitavou na Blanensku. Před žlutou budovou dvoutřídní školy z roku 1933 se pomalu scházejí lidé. I přes pozdní léto je ve slunečním svitu vedro, všichni hledají stín pod stromy.

20. září 2014 tam otvírali nové víceúčelové hřiště v místech původního nevyužívaného koupaliště přímo naproti školy.

Na rozpálené dlážděné prostranství předstoupil starosta Ing. Richard Černý (NEZ.): „Myšlenka vybudovat hřiště je z roku 2011. Další provoz koupaliště by obec nezvládla. V červnu 2011 rozhodlo zastupitelstvo, že se na jeho místě vybuduje hřiště. Na jaře 2013 byla podána žádost na Místní akční skupinu Boskovicko Plus. Takto jsme získali dotaci 400 tisíc korun, zbytek jsme uhradili z vlastních prostředků. Aby mohlo mít hřiště správné rozměry, odkoupili jsme část sousedního pozemku. Zbývalo zhotovit přeložku kabelu nízkého napětí a vyhlásit na stavbu výběrové řízení. V něm uspěla společnost Ekoterm CZ, s.r.o. Letovice, jež potom dílo v červenci a srpnu realizovala včetně dodatečných prací za 1 085 277 korun. Další náklady byly osvětlení 198 tisíc a přeložka kabelu 131 tisíc korun.“

Ing. Richard Černý popsal vybavení hřiště. Je vybaveno výsuvnými sloupky a sítěmi na volejbal a tenis, dvěma basketbalovými koši a brankami na malou kopanou. Na ploše je namalováno hřiště na tenis a volejbal. V zimě lze plochu zaledovat. Bude sloužit i základní a mateřské škole.

„Nyní ještě ladíme provozní řád a rezervační systém,“ dodal závěrem starosta Ing. Richard Černý.

Sestry Martina a Veronika Pařilovy pak podržely symbolickou pásku, starosta společně s místostarostkou Mgr. Gabrielou Šmerdovou za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Elišky Čmelové ji přestřihly a tím bylo hřiště předáno oficiálně občanům do užívání.

Slavnostní část zakončil přípitek. I děti nepřišly zkrátka a dostaly nealkoholický šampus.

„Všechny zvu na protější fotbalové hřiště, kde bude zábava pro děti i dospělé včetně bohatého občerstvení pokračovat,“zakončil milé setkání občanů starosta Ing. Richard Černý.

Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *