Listy regionů
26Zář/140

Zisk z ceny vody je u VAS minimální

V těchto dnech deník Mladá fronta DNES zveřejnil článek s titulkem „Až třetina z ceny vody jde na zisk vodáren. Vytvořený zisk z vodného a stočného často mizí v zahraničí.“ V reakci na tento článek je třeba uvést, že nakládání se ziskem u vodárenských společností je rozdílné. Znatelné je to například na Jižní Moravě a v kraji Vysočina.

Konkrétně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která provozuje vodovody a kanalizace na území bývalých okresů Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, je v této oblasti výjimkou. Není vlastněna žádnou zahraniční společností, 100% zisku tak zůstává v českých rukou. A to nikoliv soukromých vlastníků, ale měst a obcí.

Od konce roku 2012 se podařilo sjednotit akcionářskou strukturu do podoby jednoho vlastníka akcií – Svaz VKMO s.r.o., jehož podílníky jsou jednotlivé svazky měst a obcí. Toto sjednocení sebou přineslo i tvorbu strategie společnosti na dalších 5 let. Podstatou je poskytovat vysokou kvalitu služeb pro zákazníky, řádně se starat o svěřený (pronajatý) majetek od municipálních vlastníků a využití výsledků racionalizačních opatření pro další rozvoj infrastruktury.

Jak bylo uvedeno v článku MF DNES, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. dosahuje jednu z nejmenších procentuálních výší zisku v České republice. To umožňuje především nastavená cenová politika s maximalizací profitu pro vlastníka infrastruktury a tím i zpětné možnosti obnovy infrastrukturního majetku. I tento minimální zisk na úrovni 1-3% umožňuje být stabilním partnerem provozování vodovodů a kanalizací a umožnil v letošním roce vyplatit akcionáři dividendu, která nejenže zůstává na území České republiky, ale je následně použita zpět k financování rozvoje obhospodařovaných vodohospodářských staveb Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Vlastníci infrastruktury, tedy města a obce, jsou příjemci dotací z Evropské unie, či národních zdrojů, které byly využity pro budování nových vodovodů a kanalizací a především k rekonstrukcím stávajících objektů čistíren a úpraven vod tak, aby splnily přísné normy v ochraně životního prostředí. Zisk dotací s sebou nese i druhou stranu mince - závazek nárůstu cen. Tento nárůst cen má vytvořit v budoucnosti, v době životnosti

budovaných dotačních akcí, takové zdroje, aby tyto dotace již nebyly potřeba. Závazek české strany byl v rámci Operačního programu životní prostředí, aby ceny rostly meziročně o 5% nad úroveň inflace, což je reálně cca o 7%. V prvním pololetí letošního roku jsme vyjednali snížení tohoto povinného nárůstu a to z 5% na 2% nad inflaci, což by do budoucna mělo vést ke zpomalení růstu ceny vody.

Základním cíle VAS je udržet vysoce kvalitní poskytované služby se zachováním obvyklého zákaznického standardu, kterým se naše společnost odlišuje od jiných dodavatelů energií. Lidé nás tedy najdou na našich stálých zákaznických odděleních, kde nás mohou navštívit se svými dotazy a problémy osobně. Přístup k ziskovosti bude nadále stejný, jaký jsme praktikovali v uplynulých letech a budeme se snažit vytvořit profit i mimo provozování vodovodů a kanalizací, ale i v jiných příbuzných činnostech, například ve stavebně-montážních pracích, inženýrské a projekční činnosti nebo prodeji stavebního materiálu tak, abychom využili účinně náš potenciál, zkušenosti a prostředky.

Iva Šebková

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky