Gymnastika pro děti se rozjíždí

Občanské sdružení Sportuj s námi je organizace podporující pohyb a tělesnou výchovu napříč všemi věkovými vrstvami občanů. Známé jsou především Boskovické běhy a Půlmaraton Moravským krasem. Sportuj s námi se zaměřuje též na nejmenší děti, pro něž připravila v letošním školním roce něco nového.

Více jeden z cvičitelů – učitel místní střední pedagogické školy Mgr. Pavel Martínek: „Rozjeli jsme gymnastiku pro děti od pěti do devíti let. Zakoupili jsme sadu tělocvičného nářadí Ryno Gym od výrobce Jipast.cz speciálně určenou pro tuto věkovou generaci. Obsahuje překážkové bedny, kladinu, bradla, nafukovací žíněnku. Jedná se o nejbezpečnější zařízení na současném trhu. Gymnastickou přípravu navštěvuje 25 dětí, atletiku třicet. Našim cílem není vychovávat profesionální a vrcholové sportovce, chceme u dětí vzbudit zájem o pohyb a naučit je novým dovednostem. Děti opravdu chodí rády, letos jich máme v obou kolektivech o deset více než v loňském školním roce.“

12

Mgr. Pavel Martinek upřesnil, že projekt běží ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Boskovicích, finančně jej podpořily firmy Lánik s. r. o. a místní Vodárenská a. s. Mediálními partnery jsou týdeník Boskovicko a měsíčník Listy Regionů.

„V Blansku jsme projekt rozjeli nově,“ pokračoval Mgr. Pavel Martínek. „Atletická příprava běží v mateřských školách formou tří setkání do roka, poskytujeme metodickou podporu tamním učitelkám. Též žáci naší Střední pedagogické školy Boskovice se zapojili a pomáhají s realizací prvků atletické přípravy. Projekt není v přímé návaznosti na Boskovické běhy, ovšem nabízíme dětem účast. Pro nejbližší dobu chystáme Mikulášské soustředění a slavnostní předávání vysvědčení ke konci roku,“ dodal závěrem Mgr. Pavel Martínek.

9

Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *