Pojednání o moru

Nemocnice Blansko vydala v roce 2014 ke 30. výročí svého otevření další publikaci osvědčené autorské dvojice Ing. Bohumil Grunda, Csc. – Jitka Ševčíková s názvem „Dissertatio de peste / Pojednání o moru“. Ředitelka nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA v předmluvě zdůvodňuje ediční činnost nemocnice snahou o zdravotnickou osvětu, ke které patří i pohled do dějin medicíny, z nichž lze čerpat poučení i v dnešní době.

Zatímco v předchozí publikaci z roku 2011 autoři podali vyčerpávající obraz zdravotní péče v okrese Blansko od nejstarších dob, který uvedli stručným pohledem na tuto problematiku v evropském měřítku, v nové knize o 63 stránkách objasňují historii moru, podstatu této epidemické choroby, která bývala celosvětovou hrozbou pro lidstvo, a v závěru (kapitola „Mor na Blanensku a .Boskovicku“, resp. „Morové sloupy a jiné památky“) přinášejí i informace o této chorobě v blanenském a boskovickém regionu.

Také nová publikace je založena na obsáhlém, kritickém studiu dobových pramenů a starší i nejnovější literatury (včetně internetu), četné rady a informace poskytli i pracovníci různých vědeckých institucí a přátelé autorů.

Nejen zdravotnická veřejnost, ale i laický čtenář jistě se zájmem bude číst nejstarší záznamy o moru ve světě a v českých zemích, o tehdejších, leckdy úsměvných snahách (vesměs nezdařených) tuto nemoc léčit a její epidemie zlikvidovat, o objevu příčiny moru a konečného úspěchu v jeho léčbě. Tato epidemiologická problematika se stala zvlášť aktuální v dnešní době, kdy lidstvu hrozí pandemie eboly, nakažlivé choroby, proti níž dosud není účinný lék.

Ivan Balák graficky upravil tuto knihu ve stejné podobě jako předchozí publikaci této autorské dvojice a také díly jemu vznikla publikace krásná obsahem i vnější formou, vytištěná na křídovém papíru, s kvalitními, bohužel jen černobílými reprodukcemi četných ilustrací. Většina čtenářů bude patrně postrádat český překlad německých textů u ilustrací. Škoda, že publikace má jen měkkou vazbu a text na vnitřním okraji stránek se čte s jistými potížemi.

Závěrem je třeba ocenit zdařilý ediční počin nemocnice Blansko, vyslovit uznání autorům a čtenářům popřát pěkné zážitky při četbě této knihy.

-slavský-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *