Zahájení Regionální výstavy ovoce, ovocných a okrasných dřevin

Od Výstavní a prodejní haly Arboreta Šmelcovna se v pátek 17. října odpoledne linula řízná dechovka. Muzikanti Boskověnky se sólisty Libuší Tichou a Miroslavem Šustrem zahájili v 15 hodin tamní Seniorské odpoledne. Všichni se krčili pod přístřeškem, snad z obavy dalšího deště, jenž celou oblast vydatně zkrápěl po celé dopoledne.

Naštěstí se po poledni trochu vyčasilo. Skladba Boskověnka vítala všechny příchozí. Čekala je nejen kolekce známých lidovek, ale též zahájení šestého ročníku Regionální výstavy ovoce, ovocných a okrasných dřevin.

Všechny pozdravil ředitel Kulturních zařízení Boskovice PaedDr. Oldřich Kovář: „Máme komorní prostředí, muziku, dobré občerstvení. Vítám majitele Arboreta pana Josefa Janků, dosluhujícího starostu Boskovic Ing. Jaroslava Dohnálka a ředitele ZEASu Lysice, a. s. Ing. Jiřího Šafáře.

Josef Janků: „Výstava jablek je putovní, letos se urodilo málo. Děkuji ZEASu Lysice, a. s. UKZÚZu Lysice, též Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s.r.o., panu starostovi za zahájení.“

Ing. Jaroslav Dohnálek sršel humorem: „Budu starostou ještě do desátého listopadu, děkuji za letitou spolupráci řediteli ZEASu Lysice, a. s. Ing. Jiřímu Šafářovi, MAS Boskovicko Plus. Příští rok tuto výstavu určitě nezahájím. Za osm let působení v čele radnice nelituji ničeho, co jsem udělal. Přeji všem hodně zdraví, hezké odpoledne a krásnou výstavu.“

Ing. Jiří Šafář: „Letos se jablek neurodilo, i přesto asi pokoříme ve sklizni hranici tisíc tun. Loňský rok jsme již překonali. Děkuji za pozvání, všem příjemné odpoledne.“

Výstava byla oficiálně zahájena, návštěvníci obdivovali nádherné výpěstky a dekorace.

Pan Josef Janků ve volné chvíli upřesnil: „Jsem rád, že se výstavy zúčastnili mimo jiné i boskovičtí zahrádkáři, díky Školkám Litomyšl zde máme i vzorky ze Střížovic. Výstava obsahuje pře dvěstě vzorků jablek, patnáct druhů hrušek a okrasné jabloně. Region reprezentuje též Agrospol, agrární družstvo Knínice, manželé Plíhalovi z Černovic a pan Dvořák z Jabloňan. Díky dotaci z MAS Boskovicko Plus jsme renovovali tuto výstavní halu. Zdejší areál vybudoval pan Vlk po druhé světové válce, v tom jsem pak pokračoval já. Získali jsme před dvanácti lety od města neobdělané pozemky a plochu rozšířili. Nejsem zahradník, vždy jsem jím chtěl být. Zemědělskou školu ale mám. Sortiment díky všem vystavovatelům máme letos unikátní.“

Předseda Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Boskovicích Ladislav Nezval pokračoval: „Naše základní organizace má necelých 400 členů, většina aktivně pracují. Na výstavě toho letos moc nemáme. Díky zlepšení životního prostředí jsou paradoxně kyselé deště, jež nám ovocné kultury ničí. Příští se snad polepšíme,“ dodal s lišáckým úsměvem.

Tajemnice ZO ČSZ Boskovice Věra Bártová: „Rádi zde prezentujeme naše výpěstky, letos jich máme z výše uvedených důvodů bohužel jen 39. Organizujeme skvěle pracující Kroužek mladých zahrádkářů zásluhou Zdeny Slámové a zkušených lektorů Ing. Josefa Kosteleckého a Mgr. Martiny Lukešové. Děti se scházejí každé pondělí. Druhým rokem můžeme díky Městskému úřadu Boskovice využívat budovu na ulici Kpt. Jaroše, kterou jsme s jeho pomocí opravili. Děkujeme. Pravidelně se kroužek účastní jarní a podzimní Flóry, vždy přivezou nějaká ocenění. Na letošní podzimní Flóře Olomouc děti obsadily první, druhé a třetí místo ve dvou kategoriích. Všechny oceněné výpěstky z Flóry jsou vystaveny za okny naší budovy na ulici Kpt. Jaroše 35 v Boskovicích.“

Krátké povídání uzavřel pan Josef Janků, jenž přiblížil vyhodnocení tradiční dětské výtvarné soutěže omalovánek Malujeme v Arboretu: „Druhé místo obsadila Johana Rehrerová a první Nikol Marková. Obě z Boskovic.“

Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *