Lidé postupně na vodě ušetří

Až 6 000,- Kč může ušetřit tříčlenná rodina do roku 2020 na vodném a stočném. Přitom až do poloviny tohoto roku to vypadalo, že nic takového není reálné.

Úspora modelové, tříčlenné rodiny, která v průměru spotřebuje denně 80 litrů vody na osobu, vyplývá ze schválení snížení povinného ročního nárůstu ceny vody, a to z 5% na 2% nad inflaci. Tento povinný roční nárůst cen vody je dán každému uživateli dotace z Evropské unie, či národních zdrojů, který ji využívá na budování nových vodovodů a kanalizací nebo rekonstrukce čistíren a úpraven vod, aby splňovaly přísné normy o ochraně životního prostředí. Účelem takovéhoto povinného ročního nárůstu cen vody je zajištění dostatečných finančních zdrojů v budoucnosti, aby již nebyly potřeba výše uvedené finanční dotace.

Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí byl, aby ceny rostly meziročně o 5% nad úroveň inflace. V prvním pololetí letošního roku SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚST A OBCÍ s.r.o. společně s vedením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., vyjednaly na Ministerstvu životního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5% na 2% nad inflaci, což povede ke zpomalení růstu ceny vody a postupné úspoře lidí na ceně vody.

„Někomu se to sice může zdát málo, nicméně jednáními o snížení nárůstu cen se nám podařilo značně omezit celkový nárůst cen za vodné a stočné. Úspora u tříčlenné rodiny se do jejich rozpočtu projeví postupně. V prvním roce to bude řádově kolem tří set, v roce 2020 už rodině zůstane v rozpočtu až šest tisíc korun,“ přiblížil předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král. „Víme, že růst cen vody je velmi citlivou věcí. Málokdo si ale uvědomuje, že pitná voda není takovou samozřejmostí, jak se zdá. Jen její úprava na to, abychom ji mohli pít, laboratorní zkoušky, doprava do domácností je velmi nákladná a promítají se do ní také zvyšující se ceny v dalších oblastech našeho života,“ doplnil.

Úspora se dotkne obyvatel žijících v okresech Blansko, Brno-venkov, Znojmo, Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. V současné době VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., zpracovává finanční analýzy, od nichž se budou odvíjet ceny za vodné a stočné v následujících letech. „Tam, kde měli lidé v roce 2015 platit za vodné a stočné podle původních propočtů například 86 korun za kubík bez DPH, budou platit jen 78 korun. To je nepochybně pro všechny odběratele dobrá zpráva,“ dodal předseda představenstva Král. V roce 2020 se tak dá čekat, že cena bude oproti původním očekáváním nižší až o 16,60 korun za kubík.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je v České republice největší ryze česká firma provozující vodohospodářskou infrastrukturu. Jejími vlastníky jsou prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. města a obce. Veškerý zisk tak zůstává v tuzemsku a je využit na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

VAS dodává pitnou vodu pro více jak 540 tisíc obyvatel v téměř 700 obcích okresů Brno-venkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7% celé sítě České republiky. Její odborníci zajišťují provoz více jak 70 úpraven vod a 120 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje tisíc zaměstnanců. Obrat VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., se pohybuje pod hranicí 2 mld. Kč, zisk tvoří 2,5 až 3% obratu.

Mgr. Iva Šebková

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *