Nemocnice Blansko obhájila úspěšně kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Ve dnech 29. a 30. října 2014 proběhlo v Nemocnici Blansko úspěšné akreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s., v čele s ředitelem společnosti MUDr. Davidem Marxem, Ph.D.

Šetření prováděli 3 externí auditoři v zastoupení profese lékař, sestra a odborník na provozně-technickou oblast.

Cílem akreditace je posouzení shody správného nastavení jednotlivých procesů v blanenské nemocnici, a to zejména dodržování národní legislativy, správného vedení zdravotnické dokumentace, péče o pacienty, ordinace léčiv a jejich skladování, týmové spolupráce, komunikace a předávání pacientů, dodržování hygienických požadavků, podávání stravy pacientům, edukace pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých zdravotnických pracovníků, identifikace rizikových oblastí a nastavení preventivních opatření. Kromě zdravotnických provozů jsou kontrolovány také provozy technické, zejména bezpečnost používané přístrojové techniky, bezpečí prostředí pro pacienty, personál a zvládání krizových situací.

Úspěšné absolvování recertifikace a prodloužení certifikátu kvality Nemocnici Blansko na další 3 roky je signálem pro pacienty, že vstupují do bezpečného prostředí, kde o ně pečuje tým kvalifikovaných zaměstnanců a budou jim poskytnuty služby v co nejvyšší možné kvalitě.

Všem zaměstnancům za jejich maximální úsilí patří veliký dík!

Nemocnice Blansko získala akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb již v roce 2011 jako jedna ze tří nemocnic v Jihomoravském kraji. Svojí pílí a aktivitou dokázala nastavené procesy neustále rozvíjet tak, aby nezůstala stát tzv. na místě a mohla více nabídnout svým klientům.

Bc. Kateřina Ostrá

tisková mluvčí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *