V Blansku bylo na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvoleno nové vedení města

V úterý 4. listopadu se v Dělnickém domě uskutečnilo 1. ustavující zasedání zastupitelstva pro volební období 2014–2018.

Zasedání vedla od začátku Jana Kratochvílová z ČSSD. Nově zvolení zastupitelé nejprve skládali slib do jejích rukou. Následovalo schválení programu zasedání a volba členů volební komise. Následně už mohla proběhnout volba starosty.

Mgr. Miroslav Starý navrhl na funkci starosty Mgr. Ivo Poláka (oba ČSSD). Ten byl v navazujícím hlasování zvolen a ujal se dalšího vedení zasedání, ve kterém následovala volba dvou místostarostů.

Prvním uvolněným místostarostou se stal opět Ing. Jiří Crha (ODS) a jako druhý neuvolněný místostarosta byl znovu do funkce zvolen Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc. (VPM), který i dále povede agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blanska.

Dalším bodem v programu byla volba členů rady města. Sedmičlenná rada bude v tomto období zasedat ve složení:

 • Mgr. Ivo Polák (ČSSD) – starosta
 • Ing. Bc. Jiří Crha (ODS) – 1. místostarosta
 • Doc. Ing. Jaromír Roučka CSc. (VPM) – 2. místostarosta
 • Mgr. Miroslav Starý (ČSSD)
 • Ing. Pavel Rajtšlégr (ČSSD)
 • MUDr. Zdeněk Grünwald (ODS)
 • Mgr. Eva Nečasová (KDU-ČSL)

ustazastu-06

 

Zastupitelstvo také odvolalo dosavadního zástupce města ve „Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“, jímž byl místostarosta Ing. Jiří Crha, a do funkce schválilo Bc. Jiřího Charváta MSc. MBA (ČSSD).

Nově zvolení zastupitelé se při svém prvním zasedání kromě standardních bodů ustavujícího zastupitelstva věnovali také schválení rozpočtového opatření, které bylo nezbytné z časových důvodů schválit už na tomto zasedání.

Na závěr se slova ujal starosta, který ocenil práci dosavadních zastupitelů a vyjádřil přesvědčení, že dobrá spolupráce mezi stranami bude pokračovat a v jeho novém složení.

Zasedání ustavujícího zastupitelstva probíhalo v intencích teprve nedávno uzavřené koaliční smlouvy mezi čtyřmi stranami: ČSSD, ODS, KDU-ČSL a VPM. Podepsána byla 21. října 2014. Podle ní připraví nová rada města do 31.01.2015 programové prohlášení. Obsazení funkcí ve vedení města se tak zásadně nemění a může plynule navázat na svou práci v minulých letech.

ustazastu-05

Nově zvolení zastupitelé:

 • Polák Ivo, Mgr.    (ČSSD)
 • Starý Miroslav, Mgr.    (ČSSD)
 • Toufar Lubomír, Ing.    (ČSSD)
 • Kratochvílová Jana    (ČSSD)
 • Rajtšlégr Pavel, Ing.    (ČSSD)
 • Charvát Jiří, Bc. MSc. MBA    (ČSSD)
 • Otýpka David, Ing.    (ČSSD)
 • Crha Jiří, Ing.    (ODS)
 • Grünwald Zdeněk, MUDr.    (ODS)
 • Novotná Jana, MUDr.    (ODS)
 • Přikryl Pavel, Mgr.    (ODS)
 • Jeřábek Jaroslav    (ODS)
 • Navrkal Stanislav    (KSČM)
 • Pernica Emil, Bc. Dis.    (KSČM)
 • Novotná Natálie    (KSČM)
 • Pokladník Jaroslav    (KSČM)
 • Blata Pavel    (ANO 2011)
 • Matuška Pavel, Ing.    (ANO 2011)
 • Dražilová Lenka, Mgr.    (ANO 2011)
 • Míšenský Jiří, Ing.    (ANO 2011)
 • Stojanov Milan, MUDr.    (KDU-ČSL)
 • Pořízková Jaroslava, MUDr.    (KDU-ČSL)
 • Nečasová Eva, Mgr.    (KDU-ČSL)
 • Roučka Jaromír, Doc. Ing. CSc.    (VPM)
 • Šinkora Radek    (VPM)
Zdroj: Blansko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *