Listy regionů
4Lis/140

Vodoměry potřebují v zimě Vaši ochranu

Nastávající zimní období je velkým nepřítelem vodoměrů, které velmi často může poškodit zima a mráz. Takto poničený vodoměr může způsobit velké starosti, zejména únik vody z poškozené přípojky do prostoru, finanční škody na Vašem majetku, čeká Vás úhrada za poškozený vodoměr. Za ochranu vodoměru totiž ze zákona odpovídají odběratelé, popřípadě vlastníci nemovitostí.

Přinášíme tedy několik rad, jak se vyhnout zbytečným problémům:

Je-li vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

* šachtu pečlivě zavřete

* poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)

* vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce – alespoň 1,3 m pod terénem, není izolace nutná)

Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

* ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe omotáním nenasákavými stavebními izolacemi, atd.

* prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí - například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru.

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

Pro majitele rekreačních objektů jako jsou například chaty, jež nemají vodoměrné šachty, kde je předpoklad nedodržení podmínek pro vhodné umístění vodoměru před účinky mrazu, je možné objednat na příslušném provoze vodovodů uzavření odbočení z hlavního řadu, demontáž vodoměru a zaplombování. Na jaře pak jeho zpětnou montáž.

Vodoměry může poškodit i teplo

Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme pro měření množství dodané pitné vody, jsou citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu maximálně 10° C a nebude mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C.

V zimě se setkáváme s tímto poškozením v okamžiku, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, ze zákona hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Odběratel je dle zákona povinen informovat naši společnost při jakémkoliv problému s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat sám, bez přítomnosti zaměstnanců provozní společnosti.

Při jakémkoliv výše popsaném problému, prosím, informujte naši společnost. Kontakty na jednotlivé divize naleznete na webových stránkách: http://www.vodarenska.cz.

Mgr. Iva Šebková

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky