Chodci a reflexní prvky

Podzimní měsíce každý z nás vnímá jinak. Zatímco někteří si užívají pestré barevnosti přírody díky zabarvení korun stromů, jiní podzim berou jako přechodné období, které přinese zimu a s ní spojené aktivity v podobě kulturních tradic jako jsou Vánoce či oslava příchodu Nového roku nebo se jen nemohou dočkat sportovních aktivit, které jsou se zimním obdobím nerozlučně spojeny. Ať tyto měsíce vnímáme jakkoliv, z pohledu bezpečnosti silničního provozu se jedná o jedno z nejrizikovějších období roku. Nejen, že se v těchto měsících velice často mění klimatické podmínky v jednotlivých dnech, ale především časový úsek dne, který můžeme nazývat „sníženou viditelností“, kdy se účastníci silničního provozu nevidí zřetelně navzájem mezi sebou, se výrazně prodlužuje.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích (z.č. 361/2000 Sb.) stanovuje podmínky, které musí konkrétní účastníci silničního provozu za „snížené viditelnosti“ plnit. Bohužel pro chodce (mimo organizované útvary chodců) nejsou v současném znění zákona tyto podmínky nijak upraveny, a právě proto bychom rádi této problematice věnovali několik řádků. Ačkoli zákon o provozu na pozemních komunikacích tuto oblast neupravuje, mělo by být v zájmu každého z nás ochraňovat svoje zdraví a život. Považme, že v loňském roce zahynulo na našich silnicích 134 chodců, z toho 18 v Jihomoravském kraji (zdroj: Policie ČR), což je opravdu velmi vysoké číslo. Věříme, že tato statistika by mohla být výrazně nižší, pokud by právě chodci dodržovali několik rad, jež by mohly pomoci zabránit jejich střetu s ostatními účastníky silničního provozu.

Určitě zde není nutné podrobně rozebírat to, že pro chodce jsou primárně určeny chodníky, či stezky pro chodce. Pokud však chodník chybí, nebo je-li neschůdný, musí chodci užít pozemní komunikace, resp. její levé krajnice, popřípadě levého okraje vozovky. Chodci pak v tomto případě mohou jít nejvýše dva vedle sebe, s výjimkou případů, kdy by to pro ně, i ostatní účastníky silničního provozu, mohlo být nebezpečné, mimo jiného i v době, kdy je „snížená viditelnost“. Potom musí jít jen jednotlivě za sebou! I když chodec dodrží všechna tato ustanovení zákona, je stále velmi ohrožen možným střetem s protijedoucím vozidlem. A právě proto je nutné se chránit. Základní zásadou je to, že musíme být jako chodci včas a zřetelně vidět. Proto bychom měli minimálně pamatovat na barevnost našeho oděvu.

Nejméně vhodné je černé nebo tmavé oblečení, které za „snížené viditelnosti“ splyne s okolím a vás, jako chodce, řidiči uvidí až na poslední chvíli. Naopak ideální jsou světlé barvy, nejvhodnější pak barva bílá. Nejideálnějším prostředkem, kterým výrazně zvýšíme naši šanci na bezkolizní chůzi v silničním provozu je užívání retroreflexních prvků. Jestliže chodec takových prvků užije, potom jej protijedoucí řidič uvidí na vzdálenost až 200 m. Vezmeme-li v potaz, že chodec v bílém oblečení je za stejných podmínek viditelným na cca 50 m a s černým oblečením na cca 15 m, pak vidíme markantní rozdíl ve vzdálenosti, kdy může protijedoucí řidič na vzniklou situaci reagovat a bezpečně se chodci vyhnout. Naši šanci také zvýšíme tím, pokud tento retroreflexní prvek užijeme na část těla, se kterou při chůzi pohybujeme (např. na předloktí). Vhodné je také tento retroreflexní prvek doplnit „blikačkou“, nejčastěji užívanou cyklisty při jízdě na jízdním kole.

Jak z výše uvedeného vyplývá, investice řádově několika desítek korun může vám nebo vašim blízkým výrazně zvýšit šanci, že při chůzi na pozemní komunikaci za „snížené viditelnosti“, nedojde k vašemu ohrožení a nestanete se tak smutnou součástí statistik dopravních nehod. Navíc předejdete dobu a budete připraveni na avízovanou novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která počítá s povinností pro chodce, užít retroreflexního prvku, jestliže nebude za „snížené viditelnosti“ vozovka dostatečně osvětlena.

Na závěr bychom všem chodcům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu, chtěli popřát příjemný zbytek podzimu a především bezpečný pohyb na pozemních komunikacích, spojený se šťastným návratem z jejich cest zpět do svých domovů.

Aleš Lakota – Aktiv BESIP Blansko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *