Listy regionů
15Pro/140

Prožili jsme DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 2014

Městská knihovna Blansko se letos opětovně, stejně jako asi 150 dalších knihoven v České republice, zapojila do celostátní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky ji každoročně pořádá jako hold dětskému čtenářství.

Na sobotní dopoledne před první adventní nedělí, 29. listopadu 2014, jsme do knihovny pozvali rodiče s dětmi na tvořivou dílnu, vystoupení dramatického kroužku a prodej dětských knih.

Vždyť právě v tomto období je dobré myslet na knížku jako dárek. V období dlouhých večerů se nabízí strávit s dětmi nezapomenutelné chvíle společným předčítáním.

Při vystoupení dětí ze Základní školy T. G. Masaryka Blansko se dětské oddělení zaplnilo do posledního místečka. Celé rodiny se potěšily při scénkách a písničkách, které děti předvedly s opravdovou chutí. Žákům z dramatického kroužku a zejména paní učitelce Mgr. Ivaně Kunderové právem patří díky za radost, kterou nám tím přinesli.

Ke čtení jsme motivovali chlapce i děvčata také při vyhlášení vítězky čtenářské soutěže, která probíhala v dětském oddělení blanenské knihovny během letošního roku. Soutěž se jmenuje "Lovci perel" a její vítězkou se stala Monika Štěpánková, která prokázala správnými odpověďmi přečtení 19 vybraných "perlorodek" (knih). A tak si zasloužila sladkou odměnu v podobě dortu.

Paní učitelka Milena Musilová zase naučila malé i velké zájemce vyrobit si vánoční dekorace, které budou zdobit nejednu domácnost.

Návštěvníci si také mohli odnést některou z knih a brožurek, které byly připraveny k prodeji.

Příjemnou atmosféru zachycují fotografie z archivu knihovny.

Drahoslava Křivánková a Miroslava Libichová, Městská knihovna Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky