Listy regionů
9Pro/140

Třetí díl Vlastivědy Boskovicka právě vyšel!

Horní chodba Muzea Boskovicka ožila ve čtvrtek 4. prosince 2014 čilým ruchem. O dávných dobách osídlení okolí Boskovic si přišli vyměnit své zkušenosti nejlepší archeologické kapacity. A mnoho zájemců z řad laické veřejnosti.

Proběhlo představení nové knihy – třetího svazku Vlastivědy Boskovicka, jež se touto problematikou podrobně zaobírá.

Všechny pozdravila ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová: „Vítám místostarostku Boskovic a členku zastupitelstva JMK Ing. Jaromíru Vítkovou (KDU-ČSL), autory Doc. PhDr. Eduarda Droberjara, Ph.D., Doc. PhDr. Martina Olivu, Ph.D., D.Sc., PhDr. Rudolfa Procházku, CSc., PhDr. Antonína Štrofa, CSc., zástupce Univerzity Palackého Olomouc, Moravského zemského muzea, muzea Litomyšl a muzea Vysoké Mýto.“

Ing. Jaromíra Vítková pohovořila o všech třech svazcích Vlastivědy. „Další plán Redakční rady je zmapování období středověku a novověku,“ pokračovala místostarostka. „Děkuji autorům, redakční radě, pracovníkům Muzea Boskovicka, že se vydání třetího svazku stihlo před Vánocemi. Kniha může být vhodný dárek pod stromeček.“

Archeoložka Muzea Boskovicka Mgr. Zuzana Jarůšková představila právě vyšlou publikaci. Jsou v ní veškerá data, fakta a souvislosti. „Kniha obsahuje podrobnou analýzu lokalit a nálezů,“ pokračovala a závěrem podrobně uvedla všechny autory a jejich odbornou specializaci při vzniku díla.

Dlouholetý spolupracovník Muzea Boskovicka PhDr. Antonín Štrof na úvod svého vystoupení za všeobecného veselí zašpásoval: „Po celonárodní kalamitě dnes poprvé vyšlo Slunce a též Vlastivěda Boskovicka.“ Tím prolomil oficiality a další beseda se rázem stala zcela neformální. Připomenul práci Mgr. Zuzany Jarůškové, jež v publikaci podrobně zpracovala mladší a pozdní dobu kamennou, Mgr. Romana Malacha, Mgr. Petra Vitámváse a všech, kteří se podíleli na redakční činnosti. Uvedl, že Boskovická brázda je významnou oblastí dávného osídlení a tvoří spojovací článek mezi nalezišti českými, moravskými a podunajskými. „Archeolog PhDr. David Vích se zasloužil o úspěšnou spolupráci s detektoráři i v našem regionu a získal zásadní doklady o významu tohoto území,“ pokračoval PhDr. Antonín Štrof. „Věřím, že se kniha bude líbit a přinese nové poznatky o historii naší země,“ zakončil.

Ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová ukázala pro srovnání původní publikaci Pravěk Boskovska PhDr. J. Skutila. „Jsem ráda, že archeologická činnost se našemu muzeu daří díky Mgr. Zuzaně Jarůškové, Mgr. Romanu Malachovi a PhDr. Antonínu Štrofovi, CSc. Děkuji všem za vznik této publikace, též obcím, které na vydání knihy přispěly - Jevíčku, Knínicím, Černé Hoře, Svitávce, Bořitovu, Skalici nad Svitavou a Sudicím. Též je skvělá spolupráce s Jihomoravským krajem díky místostarostce Ing. Jaromíře Vítkové.“ Mgr. Dagmar Hamalová pozvala k prohlídce velmi působivé nové expozice, kde jsou snímky z výzkumů, nalezené exponáty a dobové předměty. „Vlastivědě Boskovicka přejeme, ať se dobře prodává,“ dodala závěrem.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky