Listy regionů
12Pro/140

Vyberte nejlepší sportovce a trenéry města Blanska za rok 2014

V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených blanenskými sportovci v letošním roce mají možnost podat jak sportovní subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad příznivců sportu.

Z podaných návrhů bude vyhodnoceno 10 nejlepších jednotlivců, 3 nejúspěšnější kolektivy, 3 osobnosti z řad trenérů a jedna osobnost, která se v roce 2014 nejvíce zasloužila o zviditelnění města na sportovním poli.

Formuláře pro podání návrhů jsou k dispozici na stránkách www.blansko.cz (níže) nebo si je navrhovatelé mohou vyzvednout na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1. Tento odbor bude rovněž shromažďovat podané návrhy.

Do vyhodnocení budou zařazeny nominace zaslané v termínu do 16ledna 2015.Termín slavnostního vyhlášení výsledků bude upřesněn po uzavření nominací.

Formuláře ke stažení:

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Zdroj: blansko.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky