Zrušení sociální rehabilitace

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko na území své působnosti k 1. 1. 2015 ruší registrovanou sociální službu. Jedná se o ambulantní, pobytovou a terénní sociální rehabilitaci, která byla určena pro osoby nezaměstnané, s mentálním a kombinovaným postižením, ohrožené sociálním vyloučením. Smyslem služby bylo snížit nepříznivou sociální situaci těchto osob, aby se zvýšila jejich šance začlenění do běžného života.

S přechodem financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje a především v souvislosti s ukončením čerpání finančních prostředků z Evropských fondů na vybrané služby sociální prevence, dochází k optimalizaci sítě těchto služeb. Tuto optimalizaci projednal na území okresu multidisciplinární tým ve spolupráci Jihomoravském krajem. Pro některé služby to znamená jejich zánik.

Oblastní charita Blansko připravuje zmírnění dopadu zrušení této služby tím, že ve službě Nízkoprahové denní centrum rozšíříme činnosti podporující sociální začleňování klientů této služby. Dále jedná o možnosti rozšíření provozní doby.

Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením hledala Oblastní charita Blansko řešení, které vycházely z potřeb uživatelů těchto služeb. Na základě toho byly registrovány dvě nové sociální služby Týdenní stacionáře – Betany Boskovice, Emanuel Doubravice, které jsou zařazené do jiného systému financování, protože se jedná o služby péče.

Řešení optimalizace sítě služeb péče včetně jejího financování bude projednávat multidisciplinární tým ve spolupráci s Jihomoravským krajem v první polovině roku 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *