Výhled BK Blansko na nadcházející sezonu

Rok 2015 bude pro Basketbalový klub Blansko třetím rokem sportovní činnosti děvčat soustředěných především do mládežnických týmů. Velká pozornost je věnovaná nejmenším v kategorii mini žákyň, kde se učí základům basketu už od sedmi roků. O tom, že trenérky L. Osičková a K. Piňosová spolu s L. Bezděkem zvolily správnou cestu při vedení nejmenších svědčí to, že děvčat přibývá.

V kategorii U 19, ve které startují společně s dorostenkami i družstva žen z celé jihomoravské oblasti zaujímají naše hráčky vedené trenéry L. Buřtem a P. Zouharem rozdílné pozice, než tomu bylo v loňské sezóně. Po překvapivém získání titulu Přeborník Jihomoravského kraje U 17 v roce 2014 se tým, který má věkový průměr okolo šestnácti roků, zatím dospěláckému basketbalu učí. Na postavení v tabulce se moc dobře nedívá, ale sport někdy takový je, že se sejde víc věcí a nevychází všechno tak, jak chceme. Rozhodně však nejde o zklamání. V několika zápasech děvčatům uniklo vítězství o vlásek hlavně z důvodu nezkušenosti. Trenéři se snaží pro každé utkání složit sestavu tak, aby se do hry zapojily rovnoměrně všechny hráčky. Kolektivní pojetí může být cestou k úspěchu BK Blansko do budoucna.

Blansko je městem sportu, i přes občas ohraničené možnosti. Dobrým krokem MÚ je vytvoření speciální komise se zaměřením na sport, kterou řídí její předseda a místostarosta Blanska Jiří Crha. Do roku 2015, ale i do budoucna, jí přeji šťastná rozhodnutí při uplatňování nové strategie podpory sportu v Blansku.

Všem sportovcům, funkcionářům, trenérům, rozhodčím a ostatním příznivcům tělovýchovy a sportu přeji jménem Basketbalového klubu Blansko hodně zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a příznivé výsledky v novém roce 2015.

Text a foto: Milan Ševčík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *