Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2014

V anketě hodnotící činnost městského úřadu se letos sešlo celkem 136 dotazníků. 73 jich bylo vyplněno a odesláno prostřednictvím internetových stránek, zbývajících 63 pak občané buď vystřihli ze Zpravodaje, nebo si je vyzvedli na přepážkách odborů a odevzdali je v některém ze sběrných míst.

Počet obyvatel města k 01. 01. 2014: 20 943
Počet odevzdaných dotazníků: 136
Počet respondentů z celkového počtu obyvatel vyjádřený v %: 0,65 %
Z toho mužů: 61
Ø věk – muži: 47,68 roků
Z toho žen: 58
Ø věk – ženy: 50,70 roků

A. Otázky se známkovým hodnocením:

Celkové počty dosažených známek (tučně vyznačeno nejčastější hodnocení). Průměr je počítán bez odpovědí N (nehodnotím).

Míra spokojenosti: 1 2 3 4 5 N Ø
1) s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ vůbec? 34 43 27 6 6 20 2,20 zlepšení (loni 2,60)
2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko? 43 41 23 12 9 8 2,24
3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města? 38 40 31 10 10 7 2,33
4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ? 22 38 31 11 10 24 2,54
5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko? 21 29 30 12 14 30 2,71
6) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *) 37 41 24 7 6 20 2,17
7) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *) 41 41 23 6 7 18 2,13
8) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ? 34 46 22 4 7 23 2,15
9) s možností využití služeb úřadu přes internet? 44 29 20 4 3 30 1,93 zlepšení (loni 2,39)
10) s úrovní stránek www.blansko.cz? 38 29 23 10 8 28 2,27
11) s prací Městské policie Blansko? 33 33 28 9 13 20 2,45
12) s obsahem Zpravodaje města Blanska? 45 44 24 10 5 8 2,11
13) s vysíláním Televize Blansko? 28 21 12 5 6 64 2,17
14) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka? 60 32 9 4 6 25 1,77 nejlepší
15) s úrovní portálu www.blanensko.cz? 31 28 14 4 4 55 2,04
16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3? 23 24 12 7 13 57 2,53
17) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1? 32 32 9 3 6 54 2,01
18) s možností parkování u budov MěÚ? 15 24 35 19 25 18 3,13
19) s mírou informovanosti o činnosti MěÚ? 16 50 33 9 8 20 2,51
20) s „průhledností“ zadávání veřejných zakázek? 6 21 16 12 17 64 3,18 nejhorší
21) s mírou zapojení občanů do rozhodování ? 10 33 27 12 16 38 2,91 zlepšení (loni 3,49)
22) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města? 20 41 32 11 11 21 2,58

Nejlépe hodnocená oblast: otázka č. 14.

Nejhůře hodnocená oblast: otázka č. 20.

Stručná charakteristika trendu:

Jako nejlépe hodnocené vyšla z dotazníku už poněkolikáté Blanenská informační kancelář Blanka. Tři otázky (č. 1, 9 a 21) zaznamenaly výrazné zlepšení oproti předchozímu roku. Nejhůře je poprvé hodnocena otázka č. 20, ovšem oproti předchozímu roku je zde jen drobný pokles hodnocení (z Ø 3,13 na Ø 3,18). Celkové hodnocení MěÚ je naopak výrazně příznivější, než v uplynulých letech. Z 88 na 136 se přitom zvýšil počet odevzdaných dotazníků.

Některé z tipů, postřehů a námětů občanů:

 • Možnost parkování před budovou MěÚ – nám Republiky 30 minut zdarma při vyřizování na MěÚ
 • Alespoň jeden den úřední hodiny na MěÚ do 18:00 hodin
 • Aby se zvolení zastupitelé nepředváděli, ale pracovali.
 • Zlepšit úroveň úklidu ve středu města, vyřešit lepší nájezd na průtah městem z ulice Mlýnská.
 • Zřízení funkce městského architekta – urbanisty. Zpracování komplexní dopravní studie.
 • Přemostění Svitavy řešit jako součást průtahu S-J i V-Z směru celým městem, nejen návaznost na nejbližší komunikace.
 • Vybudovat konečně slibované nábřeží Svitavy.
 • Bezbariérový přístup z ul . Seifertovy na nám. Republiky.
 • Vylepšení zámeckého parku, osadit nové lavičky a opravit chodníky.
 • Zlepšení okolí přehrady – více prvků pro děti, zkvalitnění čistoty.
 • Vytvořit profil města na Facebooku.

Výsledky za rok 2013.

odbor kancelář tajemníka

blansko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *