Listy regionů
13Úno/150

Kurz pro pedagogické pracovníky Domu dětí a mládeže v Letovicích 14. 2. 2015 až 21. 3. 2015

Dům dětí a mládeže v Letovicích pořádá od soboty kurz pro externí pedagogy, tedy pro ty, kteří vedou kroužky, kurzy a tábory. Od 1. 1. 2015 platí novela školského zákona, podle níž musí být kvalifikováni nejen učitelé, ale i externí pedagogové volného času. Kurz organizačně a lektorsky zajišťuje DDM Letovice, je spolufinancován z ESF a z rozpočtu ČR a během čtyřiceti hodin se 25 účastníků seznámí s tématy pedagogický proces, osobnost pedagoga či práce s cílovou skupinou. Celý kurz bude probíhat formou zážitkové pedagogiky. Na konci čeká frekventanty e-learnigový test, zkoušky před odbornou komisí a odevzdání závěrečné práce.

Studijní program kurzu představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání. Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání - v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novelizace ze dne 1.9.2012). Přes definování prostředí, ve kterém pedagogika volného času probíhá, se budeme věnovat osobnosti pedagoga, cílové skupině, jednotlivým částem pedagogického procesu, možnostem zapojení cílové skupiny do výchovně-vzdělávacího procesu. Teoretické poznatky budou vždy aplikovány na konkrétní pedagogickou práci
účastníků programu. Po absolvování budou účastníci schopni sestavit plán pedagogické práce tak, aby vedl k rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny a byl v souladu se základními principy pedagogiky volného času a v souladu s novými trendy v oblasti zájmového vzdělávání.

Kurz probíhá pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT a DDM Letovice se do něj zapojuje jako ostatní DDM/SVČ Jihomoravského kraje i celé ČR.

Dům dětí a mládeže Letokruh je zařízení pro volný čas, poskytuje mimoškolní vzdělávání a výchovu. DDM je školské zařízení. Nabízí pravidelné, příležitostné i spontánní aktivity nejrůznějšího zaměření pro děti, mládež a dospělé. Zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky