„Shromáždit materiály a připravit výstavu nám trvalo patnáct let“

Výstavní prostory Muzea Boskovicka ožily v pondělí 2. února 2015 novou velmi zajímavou výstavou. Ta nás vrací o celé století zpět do doby Velké války mezi italské uprchlíky na našem území.

Vernisáž zahájila tamní ředitelka Mgr. Dagmar Hamalová: „Zdravím všechny u příležitosti otevření putovní výstavy Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech 1915 – 1919.“ Poté představila hosty. Místostarostku Boskovic a zastupitelku JmK Ing. Jaromíru Vítkovou, poslance Parlamentu a předsedu Poslaneckého klubu KDU-ČSL a pedagoga Mgr. Jiřího Miholu, PhD. Autory výstavy – badatelku historie a též zastupitelku JmK Ivanu Bojdovou, spoluautorku doprovodné publikace Evu Šebkovou a Karla Šebka.

Výstavu uvedla Ing. Jaromíra Vítková, připomněla, že: „Kniha představuje dosud nezveřejněná fakta o První světové válce, jsou v ní zajímavé postřehy z regionu Boskovicka, okresu Blansko a Jižní Moravy.“ Poděkovala autorům za umístění výstavy v Boskovicích.

Karel Šebek seznámil s historií vzniku výstavy a doprovodné publikace: „Myšlenka vznikla před časem po vydání malé brožury na toto téma, jež se setkala u odborné i laické veřejnosti s velkým ohlasem. Oslovili jsme města a obce i díky jejich finanční pomoci jsme mohli plán realizovat.“ Poděkoval sponzorům, především hejtmanovi JmK Michalu Haškovi, Reprocentru Blansko za tisk knihy. „Materiály jsme získali z obecních a školních kronik, Státního archivu Blansko, Moravského zemského archivu Brno a Městské knihovny Blansko.“

Karel Šebek pak připomenul, že spoustu materiálů přinesli i sami občané. „Pokud i Vy doma něco najdete, budeme za to rádi,“ zakončil.

Ivana Bojdová připomenula vznik a historii Velké války, jež začala sarajevským atentátem 28. června 1914: „Do konfliktu se postupně zapojila řada států, USA vstoupily v roce 1917, Brazílie v roce 1918. Mezi Itálií a Rakousko-Uherskem hořel spor kvůli Balkánu. Vláda Rakouska-Uherska se snažila své obyvatelstvo Italy z jižních svahů Alp, Chorvaty, lidé z Haliče a Bukoviny přemístit mimo místa bojů. Italové byli odsunuti do táborů na jih Čech a Moravy, též do hejtmanství Boskovicko. Zmínky jsou v archivech Uherskohradišťska, Zlínska, Vyškovska, Znojemska, Žďáru. Uprchlíci (ženy, děti a starci) zde našli zaměstnání, chodili do zdejších škol. Kniha může být zajímavá i pro Vás, najdete v ní své předky.“

Eva Šebková přednesla několik citátů z knihy. Začátek konfliktu, jak zasáhla vojna do života prostých lidí: „Od května 1915 se zavedly bezmasé dny a potravinové lístky. Do této složité doby počali přicházet uprchlíci. Celé rodiny, o něž se museli domácí starat. Všechny spojila touha přežít válečnou dobu.“

Karel Šebek přečetl úryvek z bořitovské kroniky: „Přijelo pět rodin z Tyrol. Děti chodily do školy v Rájci, kde působila italská učitelka, též vystěhovalec. Učily se česky, brzy je nebylo rozeznat o dětí domácích.“

Mgr. Dagmar Hamalová: „Výstava vznikla díky nadšení, má velký význam pro region. Díky ní obce spojily síly a svorně přispěly k její realizaci.“

Mgr. Jiří Mihola, PhD. pohovořil o Velké válce: „Ve většině obcí stojí jako tiché memento památníky a pomníky padlým. Nikdo tehdy netušil, že sarajevský atentát vyústí v čtyřletý světový konflikt.“

Mgr. Jiří Mihola, PhD. dále připomenul použití chemických zbraní hromadného ničení, bojových plynů a pokračoval: „Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková na tyto věci pamatuje a díky ní vedení Boskovic výstavu podporuje. V učebnicích dějepisu regionální události chybí. Proto je třeba ocenit práci všech badatelů, kteří tato témata studují a předávají veřejnosti například formou výstav a publikací. Na italské uprchlíky dnes vzpomínáme v dobrém. Dokázali se přizpůsobit. Jejich působení na našem území je významnou kapitolou našich dějin.“

V závěru se Mgr. Jiří Mihola, PhD. dotknul současné neklidné politické situace ve světě: „Je třeba připomínat běsnění válek a jejich nesmyslnost. Vždy na to doplatí především nevinné obyvatelstvo.“

Dotknul se osudů českých legionářů za Velké války, připomenu hrdinství prostých lidí, například kongregaci Sester Františkánek třetího řádu, jež ošetřovaly válečné raněné.

Mgr. Dagmar Hamalová upozornila na připravované besedy k tématu Velké války, poděkovala všem za účast a pozvala k prohlídce panelů v arkádové chodbě.

Pozoruhodná výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku bude otevřena do 1. března 2015.

Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *