Listy regionů
2Bře/150

Boskovický poklad – beseda druhá. Doklady dávných osídlení Malé Hané vzdělávají i vzrušují

Další doprovodnou akcí k výstavě Boskovický poklad v Muzeu Boskovicka byla beseda o archeologických nálezech v oblasti Malé Hané. Tento úrodný pás se táhne v poměrně úzkém pruhu od Boskovic na sever až kamsi za Jevíčko.

Ve čtvrtek 26. února 2015 si archeoložka Muzea Boskovicka Zuzana Jarůšková pozvala významného odborníka PhDr. Davida Vícha, člena České archeologické společnosti z regionálního muzea Vysoké Mýto. Archeolog, popularizátor a odborný publicista přednesl mnohé zkušenosti a poznatky ze svého rozsáhlého výzkumu. Vše doprovodil názornou fotografickou prezentací nálezů. Dozvěděli jsme se mnohé zajímavé o použití detektorů kovů a jak se v případě jakéhokoliv nálezu předmětu nebo depotu z dávných dob zachovat, co je třeba ke správnému zdokumentování a zmapování místa.

„Detektory sehrávají při poznání dnes dost zásadní roli,“ spustil po krátkém oficiálním zahájení PhDr. David Vích. Poté uvedl do situace v Malé Hané. Je to úrodná oblast s osídlením ostře ohraničená na západě i východě zvedajícími se kopci. V dávných dobách byla vhodná pro stavbu hradišť, dobývání dřeva, rud atd. O poznání se nejvíce zasloužili „amatéři“. Ing. Arch. Jaroslav Mackerle (1913 – 1964) z Jevíčka, řídicí učitel Alois Ferulík z Knínic a PhDr. Antonín Štrof, CSc.

Starší doba kamenná (paleolit) – malé osídlení, ojedinělé nálezy kamenných nástrojů.

Mladší doba kamenná (neolit) – polovina šestého tisíciletí před Kristem – zemědělství, chov zvířat, pokrok přichází z jihovýchodu kolem Středozemního moře. Výroba keramiky z pálené hlíny, lze ji poměrně dobře datovat. Objevují se první domy z kůlů a hlíny, lze je rekonstruovat z půdorysů v začištěné krajině s odstraněnou ornicí. Jejich šířka byla cca 5,5 metru, délky různé až 90 metrů. Nástroje broušené – sekery, dláta na opracování dřeva, první zbraně.

Přelom 4. a 3. tisíciletí před Kristem, pozdní doba kamenná (eneolit) – používání mědi (sekery), objev vozu, zvířecí potah, opevněná hradiště. Kultura malované keramiky, kultura zvoncovitých pohárů, kvalitní luky a kamenné hroty šípů. Významné archeologické výzkumy z doby stavby Hitlerovy dálnice – objevena pohřebiště, nyní povrchové sběry.

Konec třetího tisíciletí před Kristem – začala starší doba bronzová, zatím málo nálezů. Několik nevykradených hrobů v Knínicích, jehlice s kolečkovitou hlavicí z Jevíčka.

Malá Haná a Východní Čechy zažívají rozkvět příchodem nového obyvatelstva v mladší době bronzové. Žárové pohřby, urny, popelnicová pole v malé hloubce – zničená orbou. Hradiště – málo prozkoumané. Ukládání depotů, snad kvůli válkám a metalurgii spojené s dobýváním rud. Významný nález z druhé světové války u Jevíčka – bronzový meč.

Starší doba železná, 750 – 450 let před Kristem – při stavbě dráhy v Jevíčku objeveny dva komorové hroby s nádobami, železnými předměty. Železo nahrazuje bronz především u zbraní.

Keltové, polovina 5. století před Kristem – Staré hradisko u Protivanova, oděvní spony, od 2. století před Kristem vznikají sídliště městského typu - oppida. Kvalitní řemesla, ražba mincí, hrnčířský kruh.

Příchod Germánů, poslední desetiletí před Kristem až páté století n.l. – sídliště Skalice nad Svitavou, něco málo z Boskovicka, pohřebiště u Jevíčka (objev štítové puklice), kontakty s Římskou říší, římské mince.

Stěhování národů, hrob v Knínicích odkrytý za velké války, v něm náušnice, bronzová přezka z Knínic, z tohoto období pochází prezentovaná římská mince – páté století.

Středověk, 5. a 6. století, příchod Slovanů – jednoduchá zahloubená obydlí s ohništěm v rohu, nevzhledná keramika, hradiště v Maříně.

„V roce 2010 jsem objevil na okrese Prostějov hradiště z pozdní doby bronzové,“ pokračoval PhDr. David Vích, „na kopci s rozlohou cca 2,5 ha. Provedli jsme detektorový průzkum, bronz situován především v západní části, nalezen depot.“

Úvozové cesty v terénu obsahují především vybavení jezdce a koní (ostruhy, podkovy, hroty šípů), předměty osobní (ocílky, nože, přezky), militária (meče, šípy, damaskové čepele).

PhDr. David Vích zakončil přednášku povídáním o nálezech z doby zcela nedávné, jednalo se o munici z druhé světové války.

Na závěr uvedl: „Detektor mějte jako nástroj poznání minulosti a ne pro výdělek na Aukru. Pokud něco najdete, dejte nám vědět nebo třeba zde přítomné kolegyni Mgr. Zuzaně Jarůškové.“

Dotazy z publika byly poté směřovány především na nejsevernější římské nálezy a na současnou legislativu.

Mgr. Zuzana Jarůšková úplně na konec pozvala všechny na neméně zajímavou třetí přednášku k Boskovickému pokladu 5. března 2015 v 17 hodin.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky