I na Boskovicku lze úspěšně pěstovat hrozny, jen je třeba znát, jak na to

V sobotu 28. února 2015 se sešli členové místní Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, aby zhlédli komentovanou ukázku zimního řezu keřů révy vinné. Šlo o třetí vzdělávací akci na téma pěstování révy vinné na Boskovicku za poslední kalendářní rok.

Všechny přivítala tajemnice ZO ČSZ Věra Bártová.

Zdeněk Křehula úvodem seznámil přítomné s účelem zimního řezu jako jedné z nedůležitějších pracovních operací, který má velký vliv na množství sklizených hroznů, na jejich kvalitu, růstovou sílu keřů a jejich životnost. Řez provádíme opakovaně každoročně k dosažení kvalitního a zdravého ovoce, což rozhodně hrozny jsou.

Dále vysvětlil a na keřích ukázal rozdělení dřeva podle let růstu a důležitost rozpoznání před započetím řezu. Bylo ukázáno jednoleté plodné dřevo, které musí pro plodnost vyrůstat ze dvouletého dřeva. Na jednotlivých keřích předvedl řez. Seznámil přítomné a ukázal různé způsoby řezu, zejména střední vedení na tažně, střední kordonové vedení s dvouokými čípky, řez na pergole s tažni a kordony s čípky a prostorový tvar vhodný ke zdem. Zdeněk Křehula rovněž ukázal řez, zdůraznil zásady řezu a vedení révy vinné ve skleníku. Ujistil zahrádkáře, že při dodržení předvedených zásad a nepřetěžováním keřů plodnými očky, dodržení vzdušnosti a oslunění není tvar jejich keřů důležitý a může kopírovat různé stavby .

Po projití celého vinohradu odpověděl Zdeněk Křehula na různé otázky, podělil se o svoje zkušenosti s ošetřováním mladých sazenic, ochranou proti chorobám a o půdách vhodných pro pěstování v naší oblasti. Ujistil přítomné, že sazenice jak klasických, ale i bezsemenných stolních budou i letos k zakoupení v prodejně přebytků ZO ČSZ, Kpt. Jaroše 35 počátkem května.

Zájem o pěstování révy vinné neustále roste a dvaatřicet přítomných přes chladné počasí odcházelo s dobrým pocitem vydařeného odpoledne.

Je třeba poděkovat všem boskovickým členům ZO ČSZ za veřejně prospěšnou činnost pro občany města.

Text: Luboš Sušil

Snímky: Věra Bártová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *