Oslava příchodu jara v Boskovicích

Parkoviště před velkým zahradnictvím Petra Lebiše založeným v roce 1935 Jaroslavem Lebišem v malebném údolí říčky Bělé se v sobotu odpoledne zaplnilo dětmi s rodiči v napjatém očekávání věcí příštích.

Začal první ročník akce Vítání jara ve spolupráci s domem dětí a mládeže.

Akci zahájil majitel zahradnictví Petr Lebiš: „Všechny vítám na prvním jarním dnu. Z této akce by se měla postupem času stát pěkná tradice. Děti mají připravena tři soutěžní stanoviště, kde budou plnit úkoly. Vyvrcholením bude sázení miminek, které si odnesou domů k dalšímu pěstování. Dům dětí a mládeže připravil řadu soutěží a atrakcí, které můžete v průběhu odpoledne vyzkoušet.“

Petr Lebiš připomenul záměr zřídit Školu mladých zahradníků pod DDM ve svém provoze a pokračoval: „Zdravím první dámu města Boskovice Bc. Hanu Nedomovou, jsem rád, že přišla a věřím, že mi Město v pořádání dětských akcí pomůže.

Bc. Hana Nedomová: „Děkuji za pozvání, které jsem přijala, abych společně se všemi přivítala jaro. Kroužek mladých zahradníků je skvělý nápad. Děti si zde zábavnou formou vyzkouší základy zahradničení. V Boskovicích něco takového chybí, proto chci projekt podpořit. Přeji všem krásný, sluníčkový odpolední čas.“

Po oficiálním úvodu začaly na parkovišti soutěže, malování na plot a uvnitř areálu byla všechna stanoviště s úkoly v obležení.

V 15 hodin nastalo kulturní vyvrcholení, kdy vystoupil dětský folklorní soubor Borověnka při DDM

s  pásmem na jarní lidové téma „Vynášení Moreny“, na jejímž konci děti dle starobylé tradice zapálily „Morenu“ a hodily jí do potoka. Tím se symbolicky všichni rozloučili se zimou a mohlo nastat toužebně očekávané jaro.

V dobré společnosti by se jistě pokračovalo, debatovalo a soutěžilo do pozdního večera. Jenže stíny se počaly nemilosrdně prodlužovat, trochu se i zatáhlo a od řeky se plížil chlad. Všichni se pomalu vydali na cestu domů, kolem osmnácté hodiny se prostranství zcela vyprázdnilo. Zejména děti si kromě veselých zážitků odnesly domů i vlastnoručně zasazený jetelíček.

 Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *