Za město krásnější…

Město Boskovice vzorně pečuje o parky a odpočinkové plochy. Jedna taková je dlouhé roky u autobusového nádraží a za ta léta již nutně potřebuje obnovu.

Za tím účelem proběhlo ve čtvrtek 5. března veřejné projednání návrhu Regenerace zeleně v parčíku u autobusového nádraží.

Místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková a sadovnice z Odboru tvorby a ochrany životního prostředí Ing. leona Fialová si k odbornému výkladu pozvaly autorku studie projektu Ing. Jitku Vágnerovou.

Ing. Jaromíra Vítková úvodem zdůvodnila, proč právě parčík u nádraží: „Zeleň zde je, byla vysazena před několika desítkami let, je třeba ji obnovit.“

Ing. Jitka Vágnerová uvedla do problému. Parčík nelze příliš využít, je na místě velkého pohybu lidí, zejména cestujících a turistů přijíždějících vlakem nebo autobusem. Proto je třeba, aby tento prostor byl „vizitkou“ města. „Projekt je směřovaný na květnaté trávníky, které nebudou jen hezké, ale třeba i jako skrýš pro drobné živočichy, abychom mohli podat žádost o dotaci do Národního operačního programu,“ pokračovala. „Nyní tam nejsou ani oficiální cesty, což by bylo na tak frekventovaném místě u obchodního domu též potřeba.“

Prostor je uzavřený a působí neupraveně. Hyzdí jej zejména starý hustý keřový porost na jihozápadní straně u světelné křižovatky. Svádí to různé „existence“ aby se tam schovávaly, což je nežádoucí. Ke kácení je navrženo 29 stromů – především borovic – jež jsou blízko sebe a prorůstají. Mezi nimi šest javorů v havarijním stavu. Nyní se doporučuje u nových parků maximálně třetina jehličnanů především kvůli ptákům.

„Místo je dopravní uzel, z toho pochází inspirace lodí a mohl by zde být i plachtový altán,“ komentovala obrazovou prezentaci Ing. Jitka Vágnerová.

Návrh obsahuje rekreační louku – trávník se skupinou stromů a jarními cibulovinami – není to drahý, ale efektní prvek, pak březový hájek, dále lípy a trávník. Zemina, co zbude po výkopových pracích se použije na motýlí louku. Jedná se o květnatou plochu letniček s vyšším trávníkem.

V návrhu jsou též tři lehátka. Jejich existenci Ing. Jitka Vágnerová též vysvětlila: „Jedná se o inspiraci z Německa, měly by sloužit jako odpočinek po dlouhém cestování. Počítá se s osazením pěti laviček bez opěradla pro krátký odpočinek. Mobiliář je navržen, aby nesváděl bezdomovce ke zdržování se tam.

Cesta parkem k obchodnímu domu by měla být zpevněna kamennou kostkou a ostatní cesty mlatové.

Celková cena díla by měla být cca 750 tisíc korun, z toho uznatelné položky pro dotaci cca 500 tisíc korun. Není uznatelné například kácení.

V části besedy vyhrazené dotazům se Ing. Jaromíra Vítková zajímala a o alergeny – břízy a umístění odpadkových košů. Zde nejsou blízko obytné domy, tak by problém být neměl. Navíc jde o spíše menší keřovité břízy. Koše na odpady jsou tam velmi potřebné i když to není uznatelný náklad. „Samozřejmě s nimi počítáme, i když je město musí zaplatit samo,“ zakončila tuto polemiku Ing. Jaromíra Vítková.

Ing. Jiří Pevný projevil obavy o osud květin v prašném prostředí. Podle Ing. Jitky Vágnerové jim to nevadí. Pak se zajímal o záruční lhůty na taková díla a problém zálivky. Záruky jsou různé, většina firem dává zákonnou dvouletou lhůtu. Zálivka není uznatelná položka. Lze ji zahrnout do záruční doby, kdy ji provádí dodavatelská firma, ale město ji platí.

Mgr. Dušan Sušil: „Jsem trochu skeptický k lehátkům. Po dvou krabicových se tam bude dobře ležet,“ pravil za všeobecného smíchu. Též se vyjádřil k ceně údržby. Dostal ujištění, že náklady na provoz nebudou velké. Vzhledem ke směsi trav a trvalek se provádí kosení většinou jen jednou ročně, v některých lokalitách dvakrát. „Tady bych doporučila kosení jedenkrát,“ doplnila Ing. Jitka Vágnerová.

Pochválila přístup k revitalizacím v Boskovicích: „U Vás se vše řeší komplexně včetně chodníků a parkovacích míst i když mnohé věci již nejsou zahrnuty v dotacích, což v jiných městech často není. Dobrý příklad je sídliště Hybešova.“

Ing. Jitka Vágnerová závěrem doporučila, aby lidé tam měli pejska vždy na vodítku.

Beseda byla velmi zajímavá, nám laikům osvětlila, jak se zeleň ve městech řeší. Jen škoda, že nebyl větší zájem ze strany občanů města, kteří se zde měli možnost vyjádřit a veškeré otázky odborně prodiskutovat.

Luboš Sušil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *