40. výročí založení Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice

Raketomodelářský klub Letostroj Letovice v letošním roce slaví 40. výročí svého založení.

V roce 1975 se v Letovicích sešla parta nadšenců, kteří své předchozí amatérské pokusy s vypouštěním raket všeho druhu převtělili v seriozního koníčka a založili Raketomodelářský klub při ZO SVAZARM, Agrozet Letovice, jehož název byl později změněn na stávající – Raketomodelářský klub Letostroj Letovice.

II. světová válka znamenala také rozhodující vývoj v oblasti raketové techniky a její první hromadné použití.

Na válečné výzkumy, navázal poválečný raketový program vojenský i civilní. Československý raketový vývoj byl zaměřen zejména na sondážní rakety a dělostřelecké rakety. Z této líhně byli i první raketoví modeláři, také modeláři Adastu Adamov, jejichž klub vznikl v roce 1971. Právě od nich čerpal zkušenosti letovický raketomodelářský klub, jehož zakládajícími členy byli zejména Jiří Kašpar, Jaroslav Štěpánek, Josef Svoboda, Zdeněk Kvasnička, Rudolf Dvořák a někteří další členové tehdejšího SVAZARMU. Brzy se klub rozrostl na 20 členů a měl další příznivce, kteří byli ochotni pomoci při výrobě startovacích ramp, různých přípravků pro zhotovení modelů, při organizaci soutěží. V domě dětí a mládeže začal pracovat kroužek mladých raketových modelářů, který vychovává nové talenty. Již po třech letech existence klubu se v roce 1978 uskutečnilo v Letovicích Mistrovství České republiky raketových modelářů a v roce 1985 první Mistrovství České republiky žáků. Vrcholné soutěže seriálu Mistrovství České republiky i řada oblastních soutěží jsou pak v Letovicích pravidelně každoročně konány. V roce 2014 se v Letovicích uskutečnila soutěž světového poháru World Cup Letovice.

Od roku 1981 se naši modeláři prosadili do republikové reprezentace. Tím nejúspěšnějším je Jaroslav Štěpánek, který byl téměř každoročně nominován do reprezentačního týmu na Mistrovství Evropy, či Mistrovství světa, kde dosahoval vynikajících výsledků. Za svoji činnost a výbornou reprezentaci města byl vyhlášen nejlepším sportovcem města Letovice za rok 2000. Také další členové klubu byli velmi úspěšní. Významnou činností členů klubu je jejich účast jako rozhodčích na republikových, evropských a světových mistrovských soutěžích. Nelze opomenout také pomoc příznivců klubu, bez nichž by nebylo možné v Letovicích soutěže, zejména mistrovské, pořádat. Mezi dobré partnery patří také Letecký klub Letovice, Dům dětí a mládeže Letovice, Masarykova střední škola Letovice a Sbor dobrovolných hasičů Letovice.

Po roce 1989 došlo k mnoha změnám, které ztížily činnost klubů jak změnou financování, cenovým vývojem materiálu, ztrátou podpory zaměstnavatelů, změnou zaměstnání členů klubu a podobně. Pro mnohé kluby nové podmínky znamenaly konec existence. Zánik postihl i jeden z nejsilnějších klubů – Raketomodelářský klub Adast Adamov. Někteří jeho členové přešli do RMK Letostroj Letovice. Podobně je později následovali členové dalších moravských klubů. To, že se letovický klub udržel, je velkou zásluhou zejména jeho předsedy Jiřího Kašpara, který se ve svém volném čase věnuje jak klubové činnosti, tak i instruktorské práci v Domě dětí a mládeže Letovice. Je členem republikové modelářské rady a je mezinárodním rozhodčím.

Raketomodelářský klub Letostroj Letovice k 40. výročí založení klubu, spolu s Leteckomodelářským klubem Letovice a Leteckým klubem Letovice, pořádají v Městském

kulturním středisku Letovice, Kulturním domě Letovice, ve dnech 16 – 19. dubna 2015 výstavu, která dává nahlédnout do čtyřicetileté historie klubu. Na vystavených modelech raket se návštěvníci výstavy mohou přesvědčit, že raketové modelářství je zajímavý koníček, rozvíjející zručnost, technické znalosti, píli a vytrvalost i fyzickou kondici. Například modely raket – makety kategorie S 7, představující v raketovém modelářství královskou disciplínu, jsou přesnými zmenšeninami skutečných raket Sojuzů, Saturnů, Diamantů, Arian a dalších. Při soutěži se hodnotí věrnost se vzorem – rozměrové odchylky mnohdy na setinu mm, drobné detaily, barevné odstíny, nápisy, znaky, složitost rakety a technické podklady ke skutečné raketě. Při letu se hodnotí reálnost letu, počet efektů – jako vícestupňový let, oddělování částí rakety, aerodynamických krytů, až například po opuštění figuríny kosmonauta z orbitálního modulu, počet návratových padáků apod. Tyto modely jsou technickými výtvory, jejichž stavba vyžaduje stovky hodin práce. Jsou pýchou každého modeláře. Pro raketové modeláře existuje ještě řada dalších soutěžních kategorií, jako jsou např. rakety, jejich návratové zařízení tvoří padák nebo stuha – streamer, raketoplány, vírníky, kdy se soutěží v co nejdelší době letu, či dosažení maximální výšky. Oč jsou zde modely jednodušší, o to odlétají na větší vzdálenost a jejich sledování a dostižení během závodu představuje často kilometry přespolního běhu. I proto je raketové modelářství zařazeno mezi sporty a to technické sporty.

Výstava nabízí i zajímavé exponáty, fotografie a informace z činnosti Leteckomodelářského klubu a Leteckého klubu Letovice.

Všechny tři kluby mimo vytváření podmínek pro seberealizaci členů klubu, potěšení ze svého ušlechtilého koníčka, poskytnutí zajímavé podívané divákům, jsou významným přínosem nabídky, jak zajímavě strávit volný čas. Nabízí se alternativa jako protiklad negativním vlivům působícím zejména na mládež.

Nejbližší soutěží bude Soutěže seriálu Mistrovství České republiky v raketovém modelářství, konaná dne 25. dubna 2015, od 800 hodin, na letišti Leteckého klubu Letovice (letiště Písečná).

Co popřát raketovým modelářům Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice? Do dalších let mnoho úspěchů na republikových a světových kolbištích, další nové pokračovatele, uznalé sponzory, mnoho šťastných startů a přistání, modré nebe nad hlavou.

Plakát výstava RMK_01

Přednáška ing. Tomáše Přibyla – Neslavné starty slavných raket.

Městské kulturní středisko, pořádá přednášku ing. Tomáše Přibyla, známého popularizátora vesmírného výzkumu, s názvem Neslavné starty slavných raket. Přednáška se uskuteční dne 16. dubna 2015, v 1700 hodin, v Městském kulturním středisku, Kulturním domě. Po přednášce proběhne slavnostní zahájení výstavy Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice, Leteckomedelářského klubu Letovice a Leteckého klubu Letovice k 40. výročí založení Raketomodelářského klubu Letostroj Letovice.

Raketomodelářský klub Letostroj Letovice zve všechny zájemce o modelářství na tyto výjimečné akce! Podrobnější informace jsou uveřejněny na http://www.rmkletovice.cz.

Plakát_01Kontaktní osoba:

Jiří Kašpar Skrchov 3, 679 61 Letovice

Telefon: +420 606 803 431 mail: kasparj45@seznam.cz

Bohuslav Kuda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *