Listy regionů
2Dub/150

Bohoslužby v Dřevěném kostele

O velikonočních svátcích se setkáme V BLANSKU v Dřevěném kostele, na ulici Rodkovského 7.

  • na Zelený čtvrtek 2. dubna v 17:30 hodin památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace, Pesachová slavnost v 19:00 hodin.
  • na Velký pátek 3. dubna v 17:30 hodin křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.
  • na Bílou sobotu 4. dubna ve 20:00 hodin největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně, křty dospělých.
  • na Velikonoční neděli 5. dubna v 9:00 hodin Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, První večeře Páně pro dospělé, požehnání pokrmů.
  • na Velikonoční pondělí 6. dubna v 9:00 hodin pouť s učedníky do Emauz, kostelní pomlázka. Křestní slavnost dětí.

Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky