Listy regionů
20Dub/150

DOREGISTRUJTE VOZIDLA V „POLOPŘEVODU“!!!

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení, jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu.

V případě nedokončení registrace vozidla do 30.06.2015 vozidlo v „polopřevodu“ automaticky zanikne = trvale vyřadí z provozu!!! Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky