Listy regionů
29Dub/150

Kde byl Bůh – když židé umírali v Osvětimi?

Další akcí k sedmdesátému výročí konce Druhé světové války bylo zajímavé setkání v Židovském obecním domě na Bílkově 7.

Nově vzniklá pobočka Unijazzu v Brně zde ve čtvrtek 23. dubna uspořádala besedu s Janem Jelínkem, spisovatelem, režisérem a novinářem. Jeho vyprávění o životních osudech Židů v koncentračních táborech sledovali všichni se zaujetím. Představil též svou novou knihu „A kde byl Bůh?“

Všechny přivítala Ing. Barbora Oprchalová. Krátce představila milého hosta. Ten se skromností sobě vlastní řekl: „Jsem jen obyčejný důchodce.“

Na úvod zavzpomínal na dobu nedávno minulou: „Od roku 1968 jsem režíroval Filmový týdeník, jenž vždy běžel v kinech před hlavním filmem. Díky své práci jsem republiku projel celou. V Boskovicích jsem ale nebyl, máte zde krásnou židovskou čtvrť.“

Jeho maminka byla židovka, otec pracoval jako obchodní cestující s textilem.

„Narodil jsem se v roce 1940, díky tomu nemusela maminka do lágru,“ začal s vyprávěním Jan Jelínek. „Celou válku jsem byl schovaný. Otec zemřel v roce 1947 v důsledku válečných strastí. Maturoval jsem v Nymburce, udělal zkoušky na VŠ, ale jako buržoazní element jsem nebyl přijat. Nastoupil jsem do hutí. Poté jsem dálkově vystudoval novinářství a pokračoval v Krátkém filmu Praha.“

Bohužel ještě i počátkem sedmdesátých let se v Rudém právu objevila pochybnost, jak to, že v Krátkém filmu pracují dva Židé na významných postech režisérů. „Asi proto, že jsem nebyl v KSČ,“ pokračoval Jan Jelínek.

V roce 1989 skončil Krátký film, Jan Jelínek pracoval jako novinář. V důchodu pak psal knihy.

Ve vyprávění vzpomenul na rok 1996, kdy natáčel autentické otřesné vzpomínky Židů na Holocaust. „Nikdy bych nevěřil, co člověk může přežít.“

Jeden z pamětníků při filmování vyprávěl o táboře v Polsku, kde bylo 2000 Židů. Němci před sovětskou frontou na konci války utekli a vězni tam zůstali sami. Fronta tábor obešla, lidé neměli co jíst, v táboře začal kanibalismus…

Rozpoutala se živá názorová panelová diskuse: „Kde byl Bůh, v době Holocaustu – utrpení Židů v nacistických koncentračních táborech…“

Jan Jelínek vzpomenul na podivný příběh spadající spíše do oblasti Sci-Fi z roku 1996, kdy se setkal s Židovkou, na níž dělal pokusy nechvalně známý doktor Josef Mengele (*1911 †1979): „Dal jí injekci s neznámým černým obsahem a ona vzhledově nestárla.

Aby nebyla beseda jen vzpomínkou na tragické události, přednesl závěrem Jan Jelínek několik židovských anekdot.

Ing. Barbora Oprchalová všechny pozvala na další besedu 21. května. Ještě dlouho pak pokračovala neformální výměna zážitků. Až se začalo za okny pomalu stmívat, všichni se pomalu vydali plni dojmů ke svým domovům.

Jan Jelínek doplnil: „Kniha vznikla na základě programu Stevena Spielberga (*1946 v USA) Přeživší Holocaust. Rozhovory jsem dělal v letech 1996 a 1997. Třicet sedm z nich jsem zde použil. V nich jsem zachytil povídání lidí, kteří přežili Holocaust, byli ukrývané dítě nebo se vrátili z koncentráků, aby jejich svědectví zůstalo zachováno. Především jde o to, aby si lidé uvědomili, co Druhá světová válka znamenala pro Židy i celý svět. Kniha by se měla stát mementem, aby se hrůzy války již nemohly opakovat.“

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky