Listy regionů
2Dub/150

NOVÉ ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ,,ZELENÉ“ V BOSKOVICÍCH

Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o umístění dětí do školní družiny bylo od letošního kalendářního roku na ZŠ Boskovice, pracoviště nám. 9. května, zprovozněno další, dvanácté oddělení.

V prostorách pro tento účel vybraných bylo nutno provést určité úpravy, aby se pro všech dvacet sedm dětí připravily vhodné podmínky. Byl pořízen nový nábytek, vymalovalo se, ostatní výzdoba už byla dílem dětí.

Ve středu 25. března byla tedy nová ,,družinka“ slavnostně otevřena. Nechyběly slavnostní proslovy, kulturní vystoupení, přestřižení pásky a přípitek dětským sektem.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky