Listy regionů
20Dub/150

OBCHOD S LIDMI

Obchod s lidmi je svým rozsahem právem považován za celosvětový problém.

Obrovský nárůst počtu obchodovaných osob v Evropě nastal na konci 80. let 20. století po rozpadu socialistického bloku a otevření hranic a stal se tak velmi výnosnou oblastí, která svým ziskem směle konkuruje obchodu s drogami a zbraněmi.

U obchodu s lidmi hrozí daleko menší riziko, že pachatelé budou odhaleni a potrestáni, neboť využívají bezmocného postavení, ve kterém se jejich oběti ocitají. Klíčovou charakteristikou obchodování s lidmi a vykořisťování obětí je jejich obtížná zjistitelnost. Je nemožné přesně odhadnout počet obchodovaných osob, protože tento typ kriminality je vysoce latentní.

Obchodování s lidmi se nevyhýbá ani České republice a v reakci na vývoj minulých let přijala boj proti obchodování s lidmi jako veřejný zájem.

S touto závažnou problematikou seznámí zájemce na přednášce v rámci projektu „Magdala“ pracovníci Oblastní charity Blansko Bc. Eliška Bohatcová a Mgr. Kamil Štěcha.

Akce, která je podporována EHP fondy, proběhne v pátek 29. května 2015 od 18 hodin v dětském oddělení Městské knihovny Blansko.

Mgr. Kamil Štěcha, Oblastní charita Blansko

Mgr. Pavel Přikryl, Městská knihovna Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky